วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความไม่เท่ากัน ความเท่ากัน

ความไม่เท่าไม่เสมอเกลอวรรณะ
ความสุขะทุกข์เสมอเสวยไม่เทียบ
ความไม่เท่าในกำลังพละฤาใดเปรียบ
ความไม่เทียบเท่าเวลาอายุยงค์
ความไม่เท่าเทียมรักษ์ตนคนรักษ์ศีล
ความไม่เท่าสมชีวินถนัดไหน
ความไม่เท่ากันสิ่งรักไม่ชอบใจ
ความไม่ใฝ่ในสิ่งเดียวแต่ละตน

ความไม่เท่าของเห็นเช่นคิดเขา
ความไม่เท่าได้ยินเราเขาใจไหน
ความไม่เท่ากลิ่นที่เป็นปฏิกรณ์ใด
ความไม่เท่าลิ้มรสใดในกาลชิม
ความไมเท่ากายหนาวร้อนรับรู้ต่าง
ความไม่เท่าใจเทียบวางกระทบเขา
ความไม่เท่ามีจริงใจไม่จริงเงา
ความไม่เท่าหนี้หนักเบาเงาตนตนความเท่ากัน

ความเท่าคิดจิตเท่ากันสวรรค์เปิด
ความเท่าเลิศล้ำความรู้ผู้เรียนไหน
ความเท่ากันในร่างกายสังขารใด
ความเท่าในคำสัญญากาสัญจลน์
ความเท่ากันในความถือหรือไม่ถือ
ความเท่าคือความเท่าเทียมประมาณเทียบ
ความเท่าทนคนเท่าแท้เท่าใดเปรียบ
ความเท่าเรียบความเปรียบเท่าเขากับใคร
ความเท่าในผู้ให้เท่าใจจริงแท้
ความเท่าแดดำดิ่งทุกทุกสิ่งไส
ความเท่ากันในรักษาที่สิ่งใด
ความเท่่าในความเท่าเเท้ผู้เท่าเทียม
ความเท่าใจในใส่จริงบาปบุญเท่า
ความเท่าเบาสิ่งมุ่งหมายในมุ่งหมาน
ความเท่ากันสิ่งที่รักอุดมการณ์
ความเท่าฐานที่ต้องเท่าศีลห้าธรรม

สมชีวิตา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น