วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานยากยุ่ง

งานยากยุ่งกำยากยิ่งงานยากยาก
กรรมยากมากงานยากหยุดสุดที่ไหน
งานกรรมแนวแร้วงานลวงล้วงกำไป
กรรมทำไว้ใครกำใครใครกรรมกำ

งานไม่ยากธรรมง่ายมากกำง่ายมาก
กรรมไม่มากกรรมไม่ยากกำคลายได้
งานไม่ยุ่งไม่ไม่ยากทางมรรคาใคร
กำแล้วคลายคลายแล้วเรือนเพื่อนแสนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น