วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความจริง. ความไม่จริง

ความจริงของกุศลานั้นทำมา
ความจริงหนาอกุศลาไล่ตามติด
ความจริงของถ่องศีลธรรมนำชีวิต
ความจริงกิจที่ไม่จริงของศีลใจ

ความไม่จริงอยู่เพื่อกุศลทาง
ความไม่จริงไม่เชื่อทางอกุศล
ความไม่จริงของศีลห้าเหตุผลยงค์
ความไม่จริงศีลประสงค์มุ่งมั่นใจ

ขณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น