วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มีตัวตน ไม่มีตัวตน

มีตัวตนตนแน่แท้ตนจริงจริง
มีนามสิ่งมีรูปกายจับต้องได้
มีตนตัวมั่นยึดนั่นตนตนใคร
มีตนได้ในตนนี้มีรูปนาม

ไม่มีตนมีเพียงนามไม่มีรูป
ไม่มีตนไม่มีรูปนามเจิดแจ่ม
ไม่ถือตนไม่ถือตัวมั่นหมั่นแกม
ไม่ถือนามจิตแน่แจ่มเพียรละใด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น