วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โลกเหนือ โลกใต้

โลกเหนือกว่านั้นเอาไว้ให้เนือโลก
โลกไร้โศกโลกลาสักกะยะมั่น
โลกอุดรเหนือธรรมใดในวันวรรณ
โลกเหนือโลกุตรนั้นไม่มีตน

โลกในโลกภายในโลกภายใต้โลก
โลกมีโศกโลกมีสุขสิ่งสร้างสันต์
โลกมีสรรเสริญนาถและมีนินทากัน
โลกลาภนั้นมีหมดลาภภาพพระนา
โลกในยศฐาโถมโยมที่พึ่ง
โลกหมดซึ่งที่พึ่งยากยายศฐา
โลกในโลกย่อมอยู่อย่างโลกธรรมดา
โลกนั้นนาปักแทงโลกโศกสุขใคร

ตา. ยาย

ตาเอยตาไปไหนนาไปค้าขาย
ตาทำไรไปไหนกันทำงานหนา
ตาทำเพื่อหน้าที่ตาธรรมดา
ตาไปไหนทำงานมาบุญสบาย

ยายเอยยายสิ่งตรงข้ามตาตาตา
ยายทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกหลาน
ยายจ๋ายายไปถึงไหนค่ำทำงาน
ยายเลี้ยงหลานหลานเลี้ยงยายทำทานบุญ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ฝืน ไม่ฝืน


เราให้ได้เพราะของของเรา เราให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเรา

เราให้ได้เพราะสิ่งนั้นของของเรา
เราให้เขาเรามีสิทธิ์ของสิ่งให้
เราให้ได้แบ่งเบาบางตระหนี่ใด
เราให้ได้ในสิ่งแวดล้อมพร้อมภพพันธุ์

เราให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเรา
เราให้ไม่ได้ของของเราหาไม่
เราไม่ให้เพราะไม่มีของให้ไป
เราให้ไม่เพราะไม่มีของของเรา

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เขายึดมั่น เรายึดมั่น

เขายึดมั่นว่ามีเขาเป็นของเขา
เขายึดเราว่ามีเขาเขายึดมั่น
เขายึดรูปแบบอย่างเลิศร่างกายวรรณ
เขายึดขันธ์ขยันขบภพเปรียบยล

เรายึดมั่นว่ามีขันธ์วรรณพอใจ
เรายึดไขอายุเข็ญเป็นเราชาติ
เรายึดมั่นว่าเรานั้นวรรณเขาขาด
เรายึดอาตมันเขาเราอัตตา
บูชารูป บูชาอรูป


แกล้ง แกขึ้น


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์

มีประโยชน์โภชน์ผลทางใด
มีประโยชน์ทางกายกรรมกิจ
มีประโยชน์ทางแนวชีวิต
มีประโยชน์ทางจิตทางใจ

ขยะที่มีประโยชน์

ไม่มีประโยชน์ตั่งไว้ใช้ไม่ได้
ไม่มีประโยชน์กายไม่ได้กิจ
ไม่มีประโยชน์วาจาคิด
ไม่มีประโยชน์จิตทางใจ

ขยะที่เป็นระเบียบ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ของที่เป็นของเรา ของที่ไม่เป็นของของเรา

ของที่เป็นของของเรามีประโยชน์ง่ายในทาน
ของของเรามีสุขศานต์เมื่อคิดให้
ของของเราสะดวกได้ให้เวลาใด
ของของเราให้สบายเพราะของเรา
ของของเรายากหรือง่ายให้ใครใคร
ของของเรายากไม่ให้เรื่องใดขอ
ของของเรามันยากแท้เรื่องไรออ
ของของเราไม่ให้ขอเพราะของเรา

ของนั้นไม่ใช่ของเราให้ทานไม่
ของนั้นไม่ใช่ของเราให้ไม่ได้
ของนั้นของใช่ของเราทานได้ใด
ของนั้นไม่ใช่ของเราหมดทางทาน


ของที่เขาไม่ได้ให้