วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ของที่เป็นของเรา ของที่ไม่เป็นของของเรา

ของที่เป็นของของเรามีประโยชน์ง่ายในทาน
ของของเรามีสุขศานต์เมื่อคิดให้
ของของเราสะดวกได้ให้เวลาใด
ของของเราให้สบายเพราะของเรา
ของของเรายากหรือง่ายให้ใครใคร
ของของเรายากไม่ให้เรื่องใดขอ
ของของเรามันยากแท้เรื่องไรออ
ของของเราไม่ให้ขอเพราะของเรา

ของนั้นไม่ใช่ของเราให้ทานไม่
ของนั้นไม่ใช่ของเราให้ไม่ได้
ของนั้นของใช่ของเราทานได้ใด
ของนั้นไม่ใช่ของเราหมดทางทาน


ของที่เขาไม่ได้ให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น