วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โลกเหนือ โลกใต้

โลกเหนือกว่านั้นเอาไว้ให้เนือโลก
โลกไร้โศกโลกลาสักกะยะมั่น
โลกอุดรเหนือธรรมใดในวันวรรณ
โลกเหนือโลกุตรนั้นไม่มีตน

โลกในโลกภายในโลกภายใต้โลก
โลกมีโศกโลกมีสุขสิ่งสร้างสันต์
โลกมีสรรเสริญนาถและมีนินทากัน
โลกลาภนั้นมีหมดลาภภาพพระนา
โลกในยศฐาโถมโยมที่พึ่ง
โลกหมดซึ่งที่พึ่งยากยายศฐา
โลกในโลกย่อมอยู่อย่างโลกธรรมดา
โลกนั้นนาปักแทงโลกโศกสุขใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น