วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานยากยุ่ง

งานยากยุ่งกำยากยิ่งงานยากยาก
กรรมยากมากงานยากหยุดสุดที่ไหน
งานกรรมแนวแร้วงานลวงล้วงกำไป
กรรมทำไว้ใครกำใครใครกรรมกำ

งานไม่ยากธรรมง่ายมากกำง่ายมาก
กรรมไม่มากกรรมไม่ยากกำคลายได้
งานไม่ยุ่งไม่ไม่ยากทางมรรคาใคร
กำแล้วคลายคลายแล้วเรือนเพื่อนแสนดี

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความไม่เท่ากัน ความเท่ากัน

ความไม่เท่าไม่เสมอเกลอวรรณะ
ความสุขะทุกข์เสมอเสวยไม่เทียบ
ความไม่เท่าในกำลังพละฤาใดเปรียบ
ความไม่เทียบเท่าเวลาอายุยงค์
ความไม่เท่าเทียมรักษ์ตนคนรักษ์ศีล
ความไม่เท่าสมชีวินถนัดไหน
ความไม่เท่ากันสิ่งรักไม่ชอบใจ
ความไม่ใฝ่ในสิ่งเดียวแต่ละตน

ความไม่เท่าของเห็นเช่นคิดเขา
ความไม่เท่าได้ยินเราเขาใจไหน
ความไม่เท่ากลิ่นที่เป็นปฏิกรณ์ใด
ความไม่เท่าลิ้มรสใดในกาลชิม
ความไมเท่ากายหนาวร้อนรับรู้ต่าง
ความไม่เท่าใจเทียบวางกระทบเขา
ความไม่เท่ามีจริงใจไม่จริงเงา
ความไม่เท่าหนี้หนักเบาเงาตนตนความเท่ากัน

ความเท่าคิดจิตเท่ากันสวรรค์เปิด
ความเท่าเลิศล้ำความรู้ผู้เรียนไหน
ความเท่ากันในร่างกายสังขารใด
ความเท่าในคำสัญญากาสัญจลน์
ความเท่ากันในความถือหรือไม่ถือ
ความเท่าคือความเท่าเทียมประมาณเทียบ
ความเท่าทนคนเท่าแท้เท่าใดเปรียบ
ความเท่าเรียบความเปรียบเท่าเขากับใคร
ความเท่าในผู้ให้เท่าใจจริงแท้
ความเท่าแดดำดิ่งทุกทุกสิ่งไส
ความเท่ากันในรักษาที่สิ่งใด
ความเท่่าในความเท่าเเท้ผู้เท่าเทียม
ความเท่าใจในใส่จริงบาปบุญเท่า
ความเท่าเบาสิ่งมุ่งหมายในมุ่งหมาน
ความเท่ากันสิ่งที่รักอุดมการณ์
ความเท่าฐานที่ต้องเท่าศีลห้าธรรม

สมชีวิตา


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

อามีสบูชา บฏิบัติบูชา


การแข่งขันที่เปิดเผย การแข่งขันแบบไม่เปิดเผย

ความขยันที่เห็นอยู่ ความไม่มีความขยัน
กำลังที่อยู่ในที่แจ้ง กำลังที่อยู่ในที่ที่มองไม่เห็น
ความกล้าหาญในที่สว่างความกล้าหาญแบบอำพราง
ความแข็งแกร่งที่แตกหัหได้ความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันแตก
ความแกร่งที่ละลายความแข็งแกร่งที่กลับแกร่งกว่าเดิม
ความโง่ที่แสดงออกความโง่ที่ไม่แสดงออก


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

เป็นมาตั่งแต่เกิด เกิดมาแล้วได้เป็น

เป็นอยู่คือตัวตนคนตั่งมั่น
เกิดเป็นนั้นสถานวันฐานะนี่
เกิดมาเป็นเกิดเพื่ออยู่เกิดเเล้วมี
เป็นนั่นหนี้เกิดมามีฐานะใด


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มีตัวตน ไม่มีตัวตน

มีตัวตนตนแน่แท้ตนจริงจริง
มีนามสิ่งมีรูปกายจับต้องได้
มีตนตัวมั่นยึดนั่นตนตนใคร
มีตนได้ในตนนี้มีรูปนาม

ไม่มีตนมีเพียงนามไม่มีรูป
ไม่มีตนไม่มีรูปนามเจิดแจ่ม
ไม่ถือตนไม่ถือตัวมั่นหมั่นแกม
ไม่ถือนามจิตแน่แจ่มเพียรละใด
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำนำกำสี

บุญทำกรรมแต่งแต้มสีเติมแต่งบุญสำแดงแต่งแต้มสีบนผืนผ้า
สีช้ำซ้ำสีกำสดกำสรวลนา
บุญปุญญาคณาคนางค์พร่างแพรเพลง
บุญสำแดงกรรมสำแดงแหล่งสีหนัก
บุญเหลือนักเหลืองันงงเหลือรับได้
บุญเขียวเขียวบินมาเห็นอุดมใด
บุญสดใสชมภูเขาเขาขุมทอง
บุญแสดส่งสีส้มสิ่งสิ่งบุญบ่ม
บุญฟ้าพรหมสุขแดนโยชน์เหนือเหนือกว่า
บุญม่วงครามยามเข้มขันทข้นม่วงครา
บุญสีหนาทาสีบุญหนุนรูปเป็น

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

เขา เรา

เขาเป็นเขาในเห็นเขาทำเพื่อเขา
เขาเห็นเขาในตัวเขาเขายึดหน่วง
เขาเห็นเขามีเขี้ยวงาเล็บงองวง
เขาเห็นเขาจิตทราบทรวงฤาสิ่งใด
เขาเห็นเขามีของเขาของเขามี
เขาเห็นเขาไร้วิถีีีีประโยชน์ไร้
เขาเห็นเขาที่แก่นกำของจิตใจ
เขาเห็นใดในไม่เท่าที่แท้ตน

ของเขา
เขาเห็นเขาทำลายเผาทำลายแก่น
เขาเห็นเขาเรื่องไรแค้นหรือไร้เขา
เขาเห็นนั้นเขาเห็นนี้เขาเพียรเทา
เขาเห็นเขาเขาหน้าที่ที่ทำทำ
เขาเห็นเขากว้างในแหล่งหรือรู้หลาก
เขาเห็นยากมีสิ่งปิดบังกายเขา
เขาเห็นเขาเห็นรับไว้เจรจาเบา
เขาเห็นเขาว่ากว้างหนาวาคืบตัว
เขาเห็นวาเขาเห็นคืบเขาเห็นคน
เขาเห็นสนเพื่อนร่วมตายเกิดเจ็บเเก่
 เขาเห็นเขาในมีเขาเขาใหญ่แก
เขาเห็นแท้สิ่งที่หลอกสมมุติตัว
เขาเห็นเขาเขาเห็นใครเขาไม่รู้
เขาเห็นอยู่เขาไม่เห็นการณ์แน่หนา
เขาเห็นเขาเขาไม่เห็นเขาต่างนา
เขาตั่งตามาตั่งใจในเขาคือ


ภูเขา
เขาเป็นเขาเป็นเขาเขาเขาอย่างนั้น
เขาภูกั้นนั้นก็เขาเขาขอบขันท์
เขาเป็นเขาว่าภูเขาเย็นร้อนกัน
เขาคือเขามีเขานั้นวันเขาเป็น


เขาโค
เขาของโคขนของโคต่างเขาแกร่ง
เขาโคแต่งเขาประโยชน์เขาคงสาย
เขาเขาเขาเอขาอาขอเขาใคร
เขาเขาหงายเขาเขาคว่ำค้ำเขางอ

ไม่มีเรา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมดเวลาของการขอให้. หมดเวลาของการขอรับ

หมดเวลาของการขอยืนหยัดให้
หมดเวลาหมดเพราะสิ่งใดในหมด
หมดทั้งเวลาสิ่งใดบอกอนาคต
หมดของที่จะให้หมดสิ่งใด

หมดเวลาของการขอรับ
หมดเวลาจับรับของผู้ให้
หมดเวลารับเพราะสิ่งใด
หมดเวลาขอรับการให้กำแบ

ให้ กับ รับ

ยืนหยัดการเป็นผู้ให้ให้ใด
ยืนหยัดให้้สิ่งใดได้ตอบ
ยืนหยัดให้คุณูปาการณ์ชอบ
ยืนกรอบหยัดให้ในยืน

ยืนหยัดการเป็นผู้ขอรับ
ยืนหยัดรับใดพระคุณนี่
ยืนหยัดรับคุณูปาการณี
ยืนหยัดขอรับหนี้พระคุณใคร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มีกรรมเป็นของตน ไม่มีกรรมเป็นของตน

มีกรรมเป็นของตนทุกคนเกิด
มีกำเนิดแห่งธาตุขันธ์วันกำกับ
มีกำหนักมากำไว้หน้าที่ครับ
มีกำศัพย์มีกำชาติมาตมุ่งมา

มีกำมามีกำไปใครคลายก่อน
มีกรรมซ่อนมีกำแทรกกำหนดล่า
มีกรรมหนักในหน้าที่ตนส่งมา
มีกำว่ามีกำหนดบุพกรรม

กรรมไม่บอกกรรมดีร้ายงานไม่บอก
กำบ้างหลอกให้กำไว้ในมุ่งมั่น
กรรมซุกซ่อนกรำงานไปสุดท้ายพลัน
กำว่าฉันกำว่านั้นอย่างนั้นกำ

มีกำโรคมีกำโลกมีกรรมโลค
มีกรรมโชคดีหรือร้ายทุกข์สุขถา
มีหรือไม่ กำบีบใคร กำบีบตรา
กรรมไม่ว่าไม่สนใครในเห็นกำ

ศาสตราสูงค่าแสนยานุภาพยิ่ง

ศาสตราส่ิงทรงพลาคุณานุภาพ
ศาสตราใดสามารถหยุดมหากาพย์
ศาตราทราบในไม่จองเวรและกรรม

ศาสตราวุธในเทพไท้ในกำหนด
ศาสตราโทษโทษะใดในกำหนัก
ศาสตราเอยของกลางใจผู้พำนัก
ศาสตราหลักทำลายขันธ์ของผู้ใด
ศาสตราหนักแพงคุณค่าหายากเยื้อ
ศาสตราเอื้อทำลายขันธ์ฉันเธอหนา
ศาสตราใดทำลายตนตัวหมดวา
ศาสตรายาพระพุทธาได้ฆ่าตัว

ของส่วนรวมที่เขาไม่ให้. ของส่วนรวมที่เขาลงความเห็นให้

ของส่วนรวมเงินส่วนรวมสิ่งส่วนรวม
ของส่วนร่วมรวมรวบไว้ในรวมขันธ์
ของรวมขรรค์ของร่วมวันร่วมรวมกัน
ของร่วมปันของใครนั้นของผู้ใด

ของส่วนรวมที่ร่วมลงความเห็นให้
ของส่วนในร่วมรวมไว้กองเห็นอยู่
ของส่วนรวมหากยึดไว้เห็นในงู
ของร่วมสู่กุศลานำพาบุญของที่เคยมี ของที่ไม่เคยมี

ของที่เคยมีในชีวีชีวาเช่น
ของเคยเป็นในชีวิตอัตตาถัง
ของเคยอยู่ในแผนที่ชีวียัง
ของเคยครั้งคือเรื่องมีที่เคยเป็น

ของที่ไม่เคยมีกำเนิดเกิดชีวาด
ของไม่เคยเป็นในอาตมาฐา
ของไม่เคยอยู่ในแผนผังอาตมา
ของไม่เคยคือเรื่องลาในไม่เคย

ชำรุด. ไม่ชำรุด

ชำรุดเช่นสังขารร่างพืชมากมาย
ชำรุดกายซ่อมได้บางครั้ง
ชำรุดเร่งรุดชำหน่อเนื้อผู้ไม่ชำรุดยัง
ชำรุดยั้งยื้อไว้งามในไร้ศัตรู


ความเห็นชอบ. ความเห็นไม่ชอบ


ความเห็นชอบมีอยู่เสมอเมื่อมองเห็น
ความเห็นชอบเป็นเนื้อนาบุญสว่างอยู่
ความเห็นแล้วชอบในสัมมาทิฐิิทุกผู้
ความเห็นอยู่เลิศแล้วน้ำใสใจจริง
ความเห็นชอบถูกทางนั้นแนวเทวัญ
ความเห็นวรรณณะนั้นทุกข์หนา
ความเห็นชอบแนวคิดแบบพื้นกลางกา
ความเห็นเพริดแพรวสุขที่สุดผิดหรือสุขทาง

ความเห็นคนทุกข์เพราะว่าสิ่งใด
ความเห็นคนต่างเหตุในกรรมแต่ง
ความเห็นวิสัยในความสุดแสดง
ความเห็นแต่งโลกนี้ตามกำลังผู้ใด

ความเห็นคนไม่เจริญเหนือเจริญ
ความเห็นเทินตราแหล่งเลือกแต่รักข้า
ความเห็นแตกต่างนั้นมีธรรมดา
ความเห็นไม่ต่างนั้นว่าเพราะทางเดียว


ความเห็นความคิดมองไม่ชอบ
ความเห็นตอบเห็นแล้วอัตตาบ่ง
ความขยายความคิดยึดมั่นไม่ชอบลง
ความเห็นคงตอบแนวคิดจิตตน


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เกิดมาเพื่อเธอ. ไม่ได้เกิดมาเพื่อเธอ

เกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์โภชน์ผลผลิ
เกิดมาเพื่อสร้างสร้างบุญธิสนกุศง
เกิดมาเพื่อสร้างหนี้สินเพิ่มอาจพงศ์
เกิดมาเพื่อกุศลส่งให้หว่านนา
เกิดมาเพื่อเป็นของเธอรักแต่เธอ
เกิดมาเพื่อนำเสนอกรรมสนอง
เกิดมาเพื่อลงขันธ์หลักเทวาครอง
เกิดมาเพื่อมาปกป้องเพื่อนกลุ่มใด
เกิดมาเพื่อขัดขวางใครในกรรมเก่า
เกิดมาเพื่อทำตัวเรารอดหรือไม่
เกิดมาเพื่อประคองตนพ้นอะบาย
เกิดมาเพื่อพบสุขให้ทานให้เธอ
เกิดมาเพื่อทำงานหนักรักก็เปล่า
เกิดมาเพื่อทำให้เขาให้เขาได้
เกิดมาเพื่อสร้างบาระมีให้ใคร
เกิดมาเพื่อประโยชน์ใครหรืมิมี
เกิดมาเพิดพอแล้วเบรคพอได้
เกิดมาเพื่อที่เขาให้ต้องใช้เขา
เกิดมาเพื่อกอดรัดไว้ไหนของเรา
เกิดมาเพื่อโง่และเขลาเขาเอาคืน
เกิดมาเพื่อรองรับโลภหลงโกรธ
เกิดมาเพื่อมาให้โทษโทษะเหลือ
เกิดมาเพื่อรอรับบุญหนุนจุนเจือ
เกิดมาเพื่อร้ายที่เยื้อคุณะกาย
เกิดมาเพื่อทำหัวใจในถึงทำ
เกิดมาเพื่อล่วงถลำทำไม่หาย
เกิดมาเพื่อเป็นร่มโพธิและร่มไทร
เกิดมาเพื่อใครนะใครในลดลง