วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วง ไม่ร่วง

ร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม
ร่วงหลุดตมล่วงหลุดตนหรือลมต้อง
ร่วงปลิวปลิดคราสายลมพัดใดตรอง
ร่วงเพราะต้องเพียงต้องลมหรือหมดกาล

ไม่ร่วงหลุดหยุดไม่ร่วงใบไม้ใหม่
ไม่ร่วงใครไม่ล่วงคำล้ำสิทธิ์ก่อน
ไม่ล่วงเลยมีหรือไม่ใจยากจร
ไม่ปริดปลิวใบไม้อ่อนเวลาใด


เธอจะถูกทำลาย เธอจะไม่ถูกทำลาย

เธอจะถูกทำลวดลายระบายสี
เธอจะมีลายสวยงามตามลายลิ่ว
เธอจะมีลายสุดแสนเลิศเด่นทิว
เธอจะมีลายดูพลิ้วผ่องแพรพรรณ

เธอจะไม่ถูกทำลายลวดยวดยิ่งยงค์
เธอไม่หลงไม่ทำลายกายกองหยัด
เธอไม่ถูกทำลวดลายกายขันธ์ภัทร
เธอจะไม่ถูกเยียดยัดในลวดลาย


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัตว์เลี้ยงตลอดชีวิต สัตว์ป่าตลอดชีวิต

สุขสัตวเลี้ยงเพราะเขาเลี้ยงเลี้ยงดูให้
สัตว์เลี้ยงใครสัตว์เลี้ยงหัดมัดผู้เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงรักผู้ให้นักปักใจเคียง
สัตว์เลี้ยงเมียงหาผู้ให้หมดทุกข์ทาง


สัตว์เขาไม่มีในใครในเขาเลี้ยง
สัตว์ไร้เคียงผู้เลี้ยงรัดมัดเขาไว้
สัตว์ในป่าต้องทำมาหากินไป
สัตว์ป่าไร้ผู้เลี้ยงราจ่าฝูงมี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ดับทุกขัง เกิดทุกขัง

ดับทุจะจะริตให้ในฤทธิริบ
ทุกทุ กริบหยิบยื่นทุกขอการันตีฆ่า
ข้าตนตนข้าคือข้าขอรับชั้นมา
ขังไงหนาไปไม่ได้เธอต้องทน

ผุพัง. ไม่ผุพัง

สังขารย่อมผุพังมีกรรมใด
สังขารไม่มีผุพังมีด้วยหรือ
สังขารแน่มีผุพังแกร่งใดลือ
สังขารถือย่อมผุพังฝังร่างรวม

สังขารไม่ผุพังในโลกล่า
สังขารลาไม่ผุในแก่นแท้ศล
สังขารผุหาผุไม่กระดูกปน
สังขารตนสนในตัวความชั่วใคร
สังขารไม่มีผุพังยั้งยืนจุด
สังขารสุดสะอาดยังผุพังร้า
สังขารใจมีหรือไม่ดูง่ายตา
สังขารมาสังขารกลับได้รู้ใจ

สังขาร
ทำแทนสังขาร

เปลือก แก่น

เปลือกผิวแต่งหนังห่อแหล่งย่อมเปลี่ยนได้
เปลือกปลอกใส่เปลือกเลือกปรับสังคมสอน
เปลือกผิวร้ายในร่างไรในเปลือกคอน
เปลือกลอกปล้อนคอนในเนื้อแตกดับใคร

แก่นแกนในใสสว่างกลางในแก่น
กลางแกนแก่นแกนเนื้อในให้หรือรับ
แก่นกล่างแกร่งดูที่ใดอายุจับ
แกนแก่นปรับรับผิวเปลือกแกร่งแกนกลาง
แกนแกร่นกร่อนกลวงกลางก๋องแก่นแท้ทาน
แก่นรากนานกาลให้ธรรมทำแท้ให้
แก่นสละผู้ให้ณรากแข็งใน
แก่นไม่ให้ในมีหมดซึ่งตนตน
แก่นให้รักย่อมได้รักในรักตอบ
แก่นให้ชอบได้ความชอบตอบใช้ให้
แก่นให้ยากย่อมได้ยากกลับคืนไป
แก่นให้ไร้ในความไร้ในสิ่งทาน
แก่นให้รู้ย่อมได้รู้เรียนสุงสุด
แก่นในสุดของความงามสวยสุดค่า
แก่นในกัดรัดอยู่ใดในศรัทธา
แก่นสูงกว่าใจศรัทธาใจที่ใด

เวลาปกติ เวลาไม่ปกติ


วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ให้สูงขึ้น ให้ต่ำลง

ธรรมที่ธรรมทำให้ลอยสูงเบาเรื่อยๆ
ธรรมไรเหนื่อยพบแล้วหนักมวลมากนั่น
ธรรมแล้วเบาเบาสบายสุขทุกวรรณ
ธรรมใดนั้นธรรมสูงๆหนักเบาใดมีแต่เหมือนไม่มี ไม่มีแต่เหมือนมี


มีแต่เหมือนแต่เหมือนไม่มีไม่เหมือน
ได้ในเรือนแต่กลับเหมือนเสียทีนั่น
ทำฉลาดแต่เหมือนกลับโง่ฉับพลัน
ได้สิ่งนั้นกลับไม่ได้ในร่างลม

องค์ชายแปด

ผู้สร้าง ผู้ทำลาย

ชีวิตย่อมเป็นของผู้สร้างสรรค์ชีวิต
ชิวิตสร้างสร้างรักษาให้
ชิวิตชีวาชีวีปกป้องใจ
ชีวิตชีพะใสผู้สร้างสุขจริง


วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะเดียวกัน คนละคณะ

คณะเดียวกันจิตเดียวเรื่องนั้นเห็นใจเหมือนเหมือน
คณะใดเคลื่อนคณะใดถอยคะแนนรักฐา
คณะปะติดคณะปะต่อคนร้ายภาพตา
คณะคณาคะนึงคำแนวคำนวนคนนึง
คณะแนวคิดยึดติดตรงไหนสัญญาทางเหยียด
คณะไหนเกียรติคณะไหนกรอบคะนึกคงน่า
คณะนานจัดคนนั้นถนัดที่นานนานา
คณะเยอะมาคณะเยอะกลับจับหมู่ร่วมไป
คณะไหนหมุดสมมุติในสิ่งตัวตนได้ปัก
คณะไหนหักตะหนักตะหนี่ตำนานสุดท้าย
คณะไหนทานเฟื่องฟูในสุขทานนั้นให้ไป
คณะไหนไชในชาติเยอะตนคนเยอะชาติเตรียม
คณะไหนหานราประเสริฐตรงไหนพิสุทธิ์
คณะไหนจุดคดีคงไหนความไรบวกลบ
คณะขาวจัดคณะเทารัฐความมืดฤาจบ
คณะไหนสบสวรรค์สวัสดิ์อโนดาดทวน
คณะไหนเบิกคณะนำบทหน้าที่สูงสุด
คณะบริสุทธิคณะธรรมะตัดศีลใจลอยเงื่อน
คณะไหนเกิดคณะไหนดับยากเหลือคลายเลือน
คณะไวเปื้อนว่องเหวียงคณะเรื่อง วน คล กำ
คณะใดกลับทำสิ่งสนับสนุนกรรมไว้
คณะเติมไฟเชื้อกลับเป็นหมดสิ้นเชื้อสุดจะหา
คณะในจ้องจ้องงรัดจองเลือดเย็นคณา
คณะไหนลาอายาตะนะกุศลหมดเวร
คณะบอกกลุ่มใบบุญสุมทุมใบดีบ่อตุ๋ม
คณะปทุมเบิกบานประชุมพร้อมเพรียงเรียงหน้า
คณะประเสริฐเรื่องดีในใจนอกปรับปัญญา
คณะเมินหน้าคณะมุ่งมากุศลหรือใจ
คณะมาติดคิดดีคิดร้ายตั่งใจที่สุด คณะมาหยุดให้อุตให้อืดเรือไกลฝั่งหา
คณะคเนศาลาพักใจกะลาโลกยา คณะสัตยาศาลาศีลธงเกลียดคงไม่มี คณะคนแนวมั่นทิฐฐิตนสัมมากัมหมั่น คณะไหนนั้นคณะมาติคนเจ้าชู้หลาย
คณะเดียวกันเกลียดเรื่องใดนั้นเกียรติด่ำอบาย
คณะสหายจักรไม่มีหายไปสบายจริงจริง
คณะมาติมาสันต์ตะติทิ้งธิความสุข
คณะมาปลุกตื่นก่อนก็ไก่เพราะงานรอหนา
คณะทานใสสะดวกซื้อขายสะดวกเงินตรา
คณะมาหาความไม่ชอบสัจ จะไม่ชอบใจ
คณะใจกว้างปล่อยทุกข์ว่างย่อมวางว่างง่าย
คณะยากใหญ่ปูพรมเท่าไรไม่ใหญ่ทุกขา
คณะมาหยิก มล มนพลิกพลิกหมุนหมุนไปมา
คณะมาหย่าคณามายุ่งจุงช่างยากเย็น
คณะมาหยอกหลอกหลอกหลอนหลอนยามโตเต็มใฝ่
คณะมาได้คณะมารับคำนับสูงค่า
คณะมาเรืองอิทธาฤทธีภักดีบุญญา
คณะมาฆ่าหรือเคยถูกฆ่าตำราวิธี
คณะมาเดินขยันเหลือเกินเดินมาเดินไป
คณะขันได้ขันธ์หนาขันธ์ใดถูกใจเหลือที่
คณะมาเร็วคณะเคลมไวลูกค้ามากมี
คณะวาทีความตั่งใจดีศาลาพักชน
คณะหารหาญมีบุญญาพานกล้าหารหารออก
คณะมาปลอกมาลอกแต่เปลือกอาหารหรือไม่
คณะมติไม่มีที่ติมีหรือคนใคร คณะธรรมใจคณะเคืองธรรมคณะคอนทวง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไม่ใช่. ใช่

เธอไม่ใช่ฉันไม่ใชเราไม่ใช่
ไม่ใช่ไฝ่ไม่ใช่ฝันไม่ใช่ถา
ไม่ใช่ใช่ในหนทางพุทธศรัทธา
ไม่ใช่นาไม่ใช่เนื่องจักรเฟืองธรรม

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัมมาทิฐฐิ มิจฉาทิฐฐิ


สันติสุข สันติทุกข์


มีสาเหตุ ไม่มีสาเหตุ


ความรับผิดชอบ ความไม่รับผิดชอบ


เสียงหัวเราะ หรือ เสียงร้องให้


อมตะ ไม่อมตะ


ความไม่ตาย ความตาย


เชื่อกับไม่เชื่อ

เชื่อเพราะไรในเขาเชื่อเชื่อเเล้วเชื่อ
เชื่อไม่เบื่อฟังแล้วเชื่อเชื่อที่ไหน
เชื่อแล้วเชื่อมาเปลี่ยนเชื่อได้อย่างไร
เชื่อแล้วใช่ใช่แล้วเชื่อเหนือความดาน

ไม่เชื่อแล้วไม่ยอมเชื่อเชื่อสิ่งไหน
ไม่เชื่อใยไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่อ
ไม่เชื่อใยพูดแล้วไม่ใส่ใจเจือ
ไม่เชื่อเชื่อเชื่อไม่ได้ไม่เป็นจริง


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาแล้วไม่ไป ไปแล้วไม่มา

มาแล้วไม่ไม่ไปไหนอยู่ที่นั่น
ไม่ไปผันไม่ไปนั่นไม่ไปนี่
ไม่ไปเลยไม่ไปที่มืดหม่นมี
ไม่ไปที่มองไม่เห็นเร้นสิ่งใด


ไปแล้วไม่มาที่เเห่งคงสวยสุข
ไปแล้วทุกข์มาไม่ได้หลุมเพลิงไสว
ไปแล้วไม่มาพบได้เพราะสิ่งไร
ไปแล้วไม่กลับมาได้ที่ไหนนา


สันติสุขอย่างแท้จริง

รับใช้คนผิด รับใช้คนถูก

รับใช้ผิดผึ้งอิดแข็งแรงเพราะอิฐ
รับใช้ผิดจิตบากบั่นวันมีฆ่า
รับใช้ผิดคิดสร้างอิฐเป็นเพชรครา
รับใช้ราผึ้งสร้างหาผังรังรวง


พ้นวิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สูง ต่ำ

สูงกายกายาสูงส่ง
สูงตรงวาจาสูงสุด
สูงความคิดคราสูงมุติ
สูงสุดดวงใจในจรรย์

ต่ำสุดในกายในตก
ต่ำตกในวาจาดิ่ง
ต่ำความคิดภาพไม่ปิ้ง
ต่ำจริงดวงใจในโคลน

สิ่งที่ควรปรารถนา สิ่งที่ไม่ควรปรารถนา


กลับหลังหัน ไม่กลับหลังหัน


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เบา หนัก


หวงเบา. หวงหนัก

หอเรือนรวงหวงเรือนรอหอห้วงหับ
วอเเหวนวับจับรัดรัดของของเขา
งองูกัดงงคตรัดของดีเรา
เบาลงเบาและเบาลงงงไม่มี

ภัย อภัย

ภัยในพุทธทุจริตทิศโจรจอก
ภัยจิตนอกภัยจิตในภัยหลอกหวัง
ภัยเสพสิ่งพิงเสพสุขดับทุกข์งัง
ภัยในผังภัยในผงหลงธุลี
ภัยในสังขารามาระเกิด
ภัยในเกิดแก่เจ็บใบบาปหนี้
ภัยในแก่ถูกหลอกอำแก้ไขมี
ภัยในที่ตายตนคนต้องตาย
ภัยกรรมทำไว้ในภัยเสี่ยง
ภัยในเอียงอาตมาอัตตาไหน
ภัยในโจโรร้ายปล้นดาวใด
ภัยในใจภัยในจิตสิทธิของตน

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระแสบุญ กระแสบาป

กระบุญหนุนสิ่งภักดิ์รักสิ่งไหน
กระแสใจใสหรือขุ่นหนุนสิ่งรัก
กระแสหมดหมดกะแสบุญหมดหลัก
กระแสหนักกระแสรักกระแสบุญ

กระแสบาป ระลาภภพใบระผลิ
กระแสริกระแสระกระแสร้าย
กระแสบาประใบบาป ระระบาย
กระแสคลายไร้กระแสใบใบใบ

นอก. ใน
คิดลบ และคิดบวก

คิดลบหักผลของลบต้องหักแบ่ง
คิดหักแห่งลบนำออกหรือลบไหน
คิดลบหักคิดลบแห่งแหล่งลบได
คิดลบไปคิดลบมาลดลดลง

คิดบวกบวกรวมบวกบทสะสมบาท
คิดบวกอาจนำรวมรวบผลสุดท้าย
คิดบวกแบกของเพิ่มแอกรวมผลภาย
คิดบวกคลายคิดบวกคำนำคำนวน

วิชาคำนวน

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สิ่งที่เธอรู้ สิ่งที่ฉันไม่รู้

สิ่งที่เธอรู้ สิ่งที่ฉันไม่รู้
สิ่งที่เธอไม่รู้สิ่งที่ฉันก็ไม่รู้
สิ่งที่เธอไม่รู้แต่ฉันนั้นรู้อยู่
สิ่งที่เธอรู้และฉันก็รู้เอย