วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมู่ หรือเดี่ยว


เห็นผิด เห็นถูก

เห็นผิดบิดเบี้ยวเป็นถูกใช้ธรรมข้อใด
เห็นผิดไปจากความจริงของใดหนา
เห็นผิดมองให้เป็นอย่างเขามังครา
เห็นผิดประเภทว่าหรือนิ่งนาดำริใด

ได้รับ. ได้ให้


คำสัตย์. คำวัด


ของมีเจ้าของชี้ให้เห็นชัดเนี่ยมีเจ้าของ. ของนี้วางอยู่บนโลกของมันอย่างนั้น

นี้ก็มีเจ้าของนั้นก็มีเจ้าของ
เจ้าของจ้องเจ้าของจองเนี่ยของเฝ้า
เจ้าของทุกสิ่งบนโลกของใครเมา
นี่ไงเขาเจ้าของเค้ายึดมานาน
. ของนี้วางอยู่บนโลกของมันอย่างนั้น
วางอย่างนั้นเป็นของมันกรรมธรรมหนา
วางอยู่บนโลกสวยหรือโลกคา
ตั่งไว้หนาตั่งไว้บางตั่งไว้นาน

มีหุ้นส่วน ไม่มีหุ้นส่วน


กะวนวน กะไม่วน


อุ้ม. ไม่อุ้ม


มีร่างปัญจสาขา. ไม่มีร่างปัญจสาขา


สุร อสุร


ีรับผิดชอบ. ไม่รับผิดชอบ


ฐานะ. อฐานะ


รัด ไม่รัด


ไปและมา


โอกาสดี. โอกาสร้าย


ที่ที่ไม่มีใครเข้าไปได้. ที่ที่ใครใครก็เข้าไปได้


มืด สว่าง


บินได้ บินไม่ได้


หมด กับเต็ม


เปิดเผย ซ่อนเร้น


ทุนนิยม ทุนไม่นิยม


อนุญาติ. ไม่อนุญาติ


บุญหมด บาปหมด


จำอวด จำไม่อวด


หวังดี. หวังร้าย


บุญมี. บุญไม่มี


หนัก เบา


ใช้มากหมดเร็ว ใช้น้อยหมดช้า


เวรมาก เวรน้อย


สำคัญ. ไม่สำคัญ


รายได้มาก. รายได้น้อย

ลายได้มาก

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรงต้านต้องเท่ากับแรงผลักดัน


ผู้เสพความรัก ผู้ไม่เสพความรัก


เรื่องเดียวกัน. คนละเรื่องกัน

เรื่องเดียวกันเรื่องเหมือนกันเเบบเดียวกัน
โครงเดียวกันแปลนเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
เหมือนเหมือนกันตนเดียวกันเรื่องเค้านั้น
ละครวันพลันชีวิตปลูกสิ่งใด

ให้ลาภ ไม่ให้ลาภ

ให้ลาภย่อมได้รับลาภตอบ
ให้ลาภงามผลตอบสุขสันต์
ให้ลาภต้องได้ลาภเร็วหรือช้าวัน
ให้ลาภทานบุญนั้นได้ปลูกลง


เงื่อนที่เขาผูกแก้ไม่ได้. เงื่อนที่เขาผูกแก้ได้ทันที

เงื่อนที่ผูกมัดแน่นตายนั้น
เงื่อนวันเงื่อนงำผูกมัด
เงื่อนตายแก้ไม่ได้เรื่องกำจัด
เงื่อนมัดแก้ไม่ได้ไม่แก้วาง

ขำ ไม่ขำ

  • ขำ

    ว. คมสัน, คมคาย, เช่น คนขำ, ต่อมาหมายถึง งามอย่างชวนให้มอง เรียกว่า งามขำ คมขำ. น. สิ่งที่เป็นความลับ เช่น ความขำ ของขำ.

ทำมากได้น้อย ทำน้อยได้มาก

ทำมากได้น้อยทำบุญผู้มีบาปหรือไม่
ทำมากได้ในนาบุญปลุกขึ้นยาก
ทำมากได้น้อยรู้ไรเรียนจาก?
ทำมากได้น้อยผู้ไม่บริสุทธ์ธรรม

ทำน้อยใดได้มากผลตอบ
ทำน้อยความตอบผลได้
ทำน้อยได้ผลมากเร็วไว
ทำบุญน้อยได้ผลสุขเร็ว
ทำบุญน้อยกับผู้บุญหนักบริสุทธ์
ทำบุญผุดได้สบายเร็วรี่
ทำบุญถูกคนกุศลเติบโตดี
ทำบุญมีบริสุทธ์ศรีผู้ให้รับเอย
ทำบุญน้อยได้มากโดยสะดวก
ทำบุญน้อยได้บวกตลอดให้
ทำบุญน้อยนิดใด้มากดูใด
ทำบุญไหนผู้บริสุทธ์พรหมจรรย์

รูปธาตุ อรูปธาตุ


ได้ลาภ เสื่อมลาภ

ได้ลาภสักการมอบสุขให้?
ได้ลาภอาจนำไปจากเรือพึ่ง
ได้ลาภลาสำเภาพักเรือพึง
ได้ลาภหนึ่งเสียลาภหนึ่งจริงใด

เสื่อมลาภหมดที่พึ่งอาศัย
เสื่อมไปอาจได้หากให้
เสื่อมลาภได้ลาภกลับช้าหรือไว
เสื่อมไปลาภกลับมากกว่าเดิม?

มี หรือ ไม่มี


ภัย และ อภัย


วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เร็วหรือช้า


จุดประกายความคิด. ไม่จุดประกาย

จุดจุดจุดจุดประกายหนายความนึก
จุดให้ตรึกจุดให้ตรองจุดคำถาม
จุดจุดจุดจุดประกายความดีตาม
จุดจริงๆสว่างความแนวทางเดิน

ยัดเยียด ยื้อแย่ง

ยัดเยียดให้ทำอย่างไรในยัดเยียด
ยัดใยเหยียดยัดยืดยาวยัดเยียดใหญ่
ยัดให้ถือของที่หนักแบกทำไม
ยัดเยียดใครเขาไม่รับไม่ถือวาง

ยื้อเเย้งดึงของดึงทึ้งดึงมาถือ
ยื้อแย่งยื้อของในมือมีค่าไหม
ยื้อแย่งไปเป็นเจ้าของเพื่ออะไร
ยื้อแย่งไปยื้อแย่งมา แย่ งูงอ


ล้วงลิ้น

ผ่าน. ไม่ผ่าน

ผ่านน้ำร้อนผ่านน้ำเย็นเป็นถนัด
ผ่านเรื่องรัดมัดหมอกมุ่งหมายมัวหมอก
ผ่านประสบการณ์จริงนำมาพอก
ผ่านหนาวลอกป้อนความรู้ผู้จมลง

ไม่ผ่านอาลัยไม่ผ่านพบไม่ผ่านพราก
ไม่ผ่านยากไม่ผ่านง่ายไม่ผ่านผล
ไม่ผ่านรัดมัดว่่ารู้ดูทุกคน
ไม่ผ่านสนไม่ผ่านผ่าไม่ผ่านพรำ


ถนัดนึก

เป็นไปตามชะตา กับพลิกชะตา ?

เป็นไปตามชะตากรรมนำกุศล
ชะตาคนชะตาใครชะตาเขา
ขะตากรรมอกุศลบังมัวเมา
ชะตาเปล่าชะตาหมดหมดเวลา

พลิกชะตาพลิกกลับหน้าพลิกผันผก
พลิกนรกพลิกสวรรค์วันมองเห็น
พลิกนรกเป็นสวรรค์พุทธาเพ็ญ
พลิกสวรรค์เป็นนรกในพริบตา

ปุถุชน กับ อริยชน


มานะ กับ สมณะ


มีตัวตน กับ ไม่มีตัวตน


ไม่รับรอง รับรอง


ความไม่สะดวก ความสะดวก

ความไม่สะดวกยากเย็นเป็นได้ยาก
ความมีขวากความมีฝั่งขัดสนใส
ความไม่สะดวกคงมีสิ่งไม่เหมาะใด
ความยากไงในความยากยากจะมี

ความสะดวกเปิดทางใดใยสะดวก
ความกรรมหนวกความสะดวกได้สดับ
ความสะดวกในการง่ายของการนับ
ความไวจับไปสะดวกเร็วไวจริง


ปิตุฆาต

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนไม่ได้
เคลื่อนขนได้ในจิตใจเป็นตนนั้น
แบกไม่ได้หรือแบกไปทุกที่กัน
ทรัพย์สิ่งนั้นพระยากรคู่โลกา

สังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนที่ได้
เปลี่ยนที่ได้อยู่ตรงไหนประโยชน์กว่า
เคลื่อนไหวได้ดีประโยชน์ชีวิตา
เคลื่อนไปมาเคลื่อนมาไปโลกสวยงาม

ไม่เข้าใจ เข้าใจ

ไม่เข้าใจในใจใจในใจ
ไม่เข้าไปไม่เข้าจริงไม่เข้าจอง
ไม่เข้าใจแต่ไม่ใส่ใจขุ่นข้อง
ไม่เข้าจองไม่เข้าจำคติจุง

เข้าใจเพราะเข้าใจใจของเขา
เข้ากันเข้าเท่าความคิดจิตเขาผ่าน
เข้าใจคิดเข้าใจทำเข้าใจความ
เข้าใจครามเข้าใจคีย์เข้าใจคน

นับได้. นับไม่ได้

นับได้

นับไม่ได้

ผู้ให้ และ ผู้ไม่ให้

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแห่งเหล่า
ผู้ให้ให้ได้ทุกสิ่งจริงไหม
ผู้ให้ให้แล้วอย่างไร
ผู้ให้ให้ได้จริงฤา

ผู้ไม่ให้ไม่ไห้และไม่ให้
ผู้ใผ่แนวทางชูชก
ผู้ไม่ให้ข่มขู่ขอสก
ผู้ไม่ให้ศัตรูถกยอมยิน


วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มีรูป ไม่มีรูป

มีรูปดีอย่างไรในศาสน์
มีรูปสังขารอาจเสียหาย
มีรูปงดงามนิรันตราย
มีรูปช่วยได้ใครกัน
ไม่มีรูปดีอย่างไรไม่หลง
ไม่มีรูปสิ่งทรงสุดสรรค์
ไม่มีรูปช่วยไม่ได้วันฉกรรณ์
ไม่มีรูปเหนือขันธ์เหนือคน
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปลอมตัว ตัวปลอม

ปลอมตัวตัวจริงที่ปลอม
ปลอมล้อมปลอมปรนแปลกนั่น
ปลอมตัวเพื่อให้เหมือนใครพวกเดียวกัน
ปลอมนั่นปลอมนี่ปลอมตน

ตัวปลอมตนตัวไม่แท้จริง
ตัวปลอมตั่งสิ่งกิจสิ่งไหน
ตัวปลอมต้องไม่ใช่ตัวจริงใจ
ตัวปลอมทำเพื่อไรสิ่งดีฤา

ไม่แพ้ ไม่ชนะ


มีเกียรติยศชื่อเสียง ไม่มีเกียรติยศชื่อเสียง


ไม่ขัดใจใคร ขัดขวางใจคน

ไม่ขัดขวางทางที่เธอต้องการทำ
ไม่ขัดหนำกรรมของใครก็กรรมเขา
ไม่ขัดขืนสิ่งที่เธอมอบให้เรา
ไม่ขัดเขาไม่เฝ้าขัดทางอยากเป็น

เพียงรู้ใจก็พอเพียง

ขัดขวางสุขขัดขวางสัจขัดขวางแสก
ขัดขวางแจกแปลกขัดขวางทางของเขา
ขัดขวางอิสระร่างทางมัวเมา
ขัดขวางเฝ้าเขาขัดขวางทางขัดกัน

เป็นไปเพื่อทางขวาง

ยินดี ยินร้าย

ยินดียินยินดี้ดียินดี๊ดี
ยินยงยินยอมรับสิ้นยินใสใส
ยินดีนักยินดีหนาเก็บสุขใจ
ยินดีในยินดีอยู่ยินดีเอย

ยินร้ายร้ายในยินยินยินร้ายเหลือ
ยินเรื่องเบื่อเหลือยัดยินยินเยียดยัด
ยินอยากไย้ใยชักใยเเมงมุมจัด
ยินหยุดหยัดจัดการให้ยินร้ายยัง

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความเคยชิน ความไม่เคยชิน


ความสรรเสริญ. ความนินทา


ความมองเห็น. ความมองไม่เห็น


ความไม่ได้. ความได้


ความเท่า. ความไม่เท่า


ประโยชน์. โทษ


ความจาก. ความไม่จาก


ความสำเร็จ ความไม่สำเร็จ


วันที่เขาทิ้งเรา วันที่เราทิ้งเขา

ทิ้งทิ้ง

แบ่งปัน ไม่แบ่งปัน

ปัญหา

มีตน. ไม่มีตน


แบบแผน หรือไม่เคยมีไม่เคยเป็น


ปัจจุบันทันด่วน. เป็นไปอย่างช้าช้่า


แข็งแรง อ่อนแอ


สิ่งแรก สิ่งสุดท้าย


พัวพัน ไม่พัวพัน


เดือด ไม่เดือด


เรียนผูก เรียนแก้


ขึ้น ลง


แบก และวาง


จิตเดิมแท้ จิตเดิมไม่เเท้


เสมอ. ไม่เสมอ


สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

สิ่งที่เกิดปรากฏบทเกิด
สิ่งเกิดแน่นอนธรรมไหน
สิ่งเกิดแน่นอนบุพกรรมใด
สิ่งเกิดขึ้นแน่ไหมศีลธรรม

สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแม้แน่นอน
สิ่งไม่กร่อนกรรมเก่ากลับไหน
สิ่งไม่เกิดเมื่อกรรมหนักผลักสิ่งใด
สิ่งจะเกิดไม่เกิดได้ก็มีจริง

ตลอด ไม่ตลอด


ยศน้อย ยศมาก


คนสำคัญ. คนไม่สำคัญ

คนสำคัญนั้นแม้หนึ่งซึ่งสำคัญ
คนคนนั้นสมในวันมั่นมุ่งหมาย
คนสองคนหรือสามคนไม่เท่าไร
คนมากไม่เทียบเท่าได้คนสำคัญ

คนน้อยสมคมนำคำไม่สำคัญ
คนร้อยคนไม่ข้องขันธ์วันต่างไหน
คนพันคนแต่บุญน้อยสำคัญใคร
คนหมื่นใดหรือแสนคนชนสำคัญ