วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผ่าน. ไม่ผ่าน

ผ่านน้ำร้อนผ่านน้ำเย็นเป็นถนัด
ผ่านเรื่องรัดมัดหมอกมุ่งหมายมัวหมอก
ผ่านประสบการณ์จริงนำมาพอก
ผ่านหนาวลอกป้อนความรู้ผู้จมลง

ไม่ผ่านอาลัยไม่ผ่านพบไม่ผ่านพราก
ไม่ผ่านยากไม่ผ่านง่ายไม่ผ่านผล
ไม่ผ่านรัดมัดว่่ารู้ดูทุกคน
ไม่ผ่านสนไม่ผ่านผ่าไม่ผ่านพรำ


ถนัดนึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น