วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำมากได้น้อย ทำน้อยได้มาก

ทำมากได้น้อยทำบุญผู้มีบาปหรือไม่
ทำมากได้ในนาบุญปลุกขึ้นยาก
ทำมากได้น้อยรู้ไรเรียนจาก?
ทำมากได้น้อยผู้ไม่บริสุทธ์ธรรม

ทำน้อยใดได้มากผลตอบ
ทำน้อยความตอบผลได้
ทำน้อยได้ผลมากเร็วไว
ทำบุญน้อยได้ผลสุขเร็ว
ทำบุญน้อยกับผู้บุญหนักบริสุทธ์
ทำบุญผุดได้สบายเร็วรี่
ทำบุญถูกคนกุศลเติบโตดี
ทำบุญมีบริสุทธ์ศรีผู้ให้รับเอย
ทำบุญน้อยได้มากโดยสะดวก
ทำบุญน้อยได้บวกตลอดให้
ทำบุญน้อยนิดใด้มากดูใด
ทำบุญไหนผู้บริสุทธ์พรหมจรรย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น