วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จุดประกายความคิด. ไม่จุดประกาย

จุดจุดจุดจุดประกายหนายความนึก
จุดให้ตรึกจุดให้ตรองจุดคำถาม
จุดจุดจุดจุดประกายความดีตาม
จุดจริงๆสว่างความแนวทางเดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น