วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความไม่สะดวก ความสะดวก

ความไม่สะดวกยากเย็นเป็นได้ยาก
ความมีขวากความมีฝั่งขัดสนใส
ความไม่สะดวกคงมีสิ่งไม่เหมาะใด
ความยากไงในความยากยากจะมี

ความสะดวกเปิดทางใดใยสะดวก
ความกรรมหนวกความสะดวกได้สดับ
ความสะดวกในการง่ายของการนับ
ความไวจับไปสะดวกเร็วไวจริง


ปิตุฆาต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น