วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไม่เข้าใจ เข้าใจ

ไม่เข้าใจในใจใจในใจ
ไม่เข้าไปไม่เข้าจริงไม่เข้าจอง
ไม่เข้าใจแต่ไม่ใส่ใจขุ่นข้อง
ไม่เข้าจองไม่เข้าจำคติจุง

เข้าใจเพราะเข้าใจใจของเขา
เข้ากันเข้าเท่าความคิดจิตเขาผ่าน
เข้าใจคิดเข้าใจทำเข้าใจความ
เข้าใจครามเข้าใจคีย์เข้าใจคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น