วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไม่ขัดใจใคร ขัดขวางใจคน

ไม่ขัดขวางทางที่เธอต้องการทำ
ไม่ขัดหนำกรรมของใครก็กรรมเขา
ไม่ขัดขืนสิ่งที่เธอมอบให้เรา
ไม่ขัดเขาไม่เฝ้าขัดทางอยากเป็น

เพียงรู้ใจก็พอเพียง

ขัดขวางสุขขัดขวางสัจขัดขวางแสก
ขัดขวางแจกแปลกขัดขวางทางของเขา
ขัดขวางอิสระร่างทางมัวเมา
ขัดขวางเฝ้าเขาขัดขวางทางขัดกัน

เป็นไปเพื่อทางขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น