วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คนสำคัญ. คนไม่สำคัญ

คนสำคัญนั้นแม้หนึ่งซึ่งสำคัญ
คนคนนั้นสมในวันมั่นมุ่งหมาย
คนสองคนหรือสามคนไม่เท่าไร
คนมากไม่เทียบเท่าได้คนสำคัญ

คนน้อยสมคมนำคำไม่สำคัญ
คนร้อยคนไม่ข้องขันธ์วันต่างไหน
คนพันคนแต่บุญน้อยสำคัญใคร
คนหมื่นใดหรือแสนคนชนสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น