วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มีรูป ไม่มีรูป

มีรูปดีอย่างไรในศาสน์
มีรูปสังขารอาจเสียหาย
มีรูปงดงามนิรันตราย
มีรูปช่วยได้ใครกัน
ไม่มีรูปดีอย่างไรไม่หลง
ไม่มีรูปสิ่งทรงสุดสรรค์
ไม่มีรูปช่วยไม่ได้วันฉกรรณ์
ไม่มีรูปเหนือขันธ์เหนือคน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น