วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

สิ่งที่เกิดปรากฏบทเกิด
สิ่งเกิดแน่นอนธรรมไหน
สิ่งเกิดแน่นอนบุพกรรมใด
สิ่งเกิดขึ้นแน่ไหมศีลธรรม

สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแม้แน่นอน
สิ่งไม่กร่อนกรรมเก่ากลับไหน
สิ่งไม่เกิดเมื่อกรรมหนักผลักสิ่งใด
สิ่งจะเกิดไม่เกิดได้ก็มีจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น