วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ไม่รู้ สิ่งที่รู้

สิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้คือไม่เห็น
สิ่งที่ไม่เห็นไม่รับรู้ว่ามีอยู่
สิ่งที่เห็นกลับไม่รู้ตามองดู
สิ่งไม่รู้ว่ามีอยู่ไม่รู้จริง

สิ่งที่รู้ศึกษารู้ศึกษาระบบ
สิ่งรู้ครบจบวงจรทำมาขัน
สิ่งรู้แล้วตัดศีลภพระบบกัน
สิ่งรู้หันหรือไม่หรรวันเจริญ

คิดเป็นคิดไม่เป็น

ปฏิรูป รูป


ทัศนคติกับทัศนอคติ

ทัศนคติกับทัศนอคติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข่าวร้าย กับ ข่าวดี

ข่าวร้ายๆอาจไม่ร้ายในความข่าว
ข่าวฉาวๆอาจไม่ร้ายในความคิด
ข่าวร้าวๆอาจเข้าใจกรรมลิขิต
ข่าวร้ายคิดเป็นข่าวดีสบายใด

ข่าวดีดีอาจดีแน่จริงหรือหลอก
ข่าวดีบอกว่าความคิดดีดีไฉน
ข่าวดีรั่วมั่วข่าวดีเพือ่หลอกใคร
ข่าวดีไหมอยู่ที่ใครจะไตร่ตรอง

ปฏิกูล กับ กูล

ปฏิกูลปฏิกรรมปฏิกรณ์

(มค. กูล) น. ฝั่ง, ตลิ่ง, ที่ลาดลง, โคก, เนิน.ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถูกและผิด

ถูกไปได้ไปเรื่อยๆถูกเรื่อยๆ
ถูกอย่างเอื่อยถูกอย่างแรงแหล่งทางถูก
ถูกทางเดียวทางสายเดียวเบาบางทุกข์
ถูกอย่างถูกถูกทางสุขมีสายเดียว

ผิดอย่างผิดมีสองขีดมีสองสาย
ผิดสายร้ายฝ่ายสองพวกจำจองฝัง
ผิดสองหลักผลักมาพบกากบาทยัง
ผิดสองฝั่งฝังรากร้ายหรือรากดี

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ควร และ มิควร

ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้
ควรเหมาะที่สิ่งดีดีได้รับไว้
ควรได้อยู่ในเวลามาทันใจ
ควรรับได้ความสุขใสหลับสบาย

ใครจะตัดสินได้จากความไม่ยึดมั่นถือมั่น

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถนัด กับไม่ถนัด

ถะถุงทะสะสะสมความถนัด
ถุงใหญ่จัดหีบห่อใหญ่สามารถมาก
ถุงมัดวานวันเวลาร้ายดีปาก
ถุงเก็บรากกาลเวลานัดพบธรรม

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เกลียด กับ รัก

โลกใบนี้ต้องการความเกลียดชัง
โลกจึงยังสร้างทำลายให้หมดสิ้น
โลกกับเกลียดสร้างผู้เริ่มทุกข์อาจินต์
โลกพังพินสิ้นความรักเมตตาลง

โลกใบนี้ต้องการรักตัวตนเอง
โลกจึงเคร่งในศีลธรรมเพื่อนร่วมญาติ
โลกกับรักเมตตานักตนตัวอาต
โลกพินาศเพราะรักแต่พวกของตน

ผู้สร้างกดหรือผู้ทำตามกด

ผู้สร้างกดแห่งความรักหรือความเกลียด
ผู้สร้างเกียรติยศงามความดีกด
ผู้สร้างกดเริ่มเติบโตจนหมดคต
ผู้สร้างกดไว้ครอบคลุมสุขของชน
ผู้สร้างกดเพื่อความสุขเดิมพันสุข
ผู้สร้างกดปกป้องทุกข์หลักมั่นไหว
ผู้สร้างกดกำลังกดเท่าแรงใด
ผู้สร้างกดอากาศไร้ในศรัทธา

กดใครดีที่สุดในโลก

เวลามา เวลาไป

เวลามาในคุณค่ามาสว่าง
เทวดาสร้างทางให้มาอัศจรรย์ไหน
เวลาเปิดประตูทางสุขทางใด
เวลามาสว่างไสวหรือมืดมัว

เวลาไปใสสว่างทางมากสุข
เทวดายุคศีลธรรมงามความสว่างจ้า
เวลาสร้างทางเพื่อไปหมดเวลา
เวลาค่าบางคนใช้ในต่างกัน

เวลามาสลัวมามืดมนหมัก
มารยึกยักมักทางมืดทางขัดขันธุิ
เวลามืดมองไม่เห็นเเม้ตนวรรณ
เวลาจันทร์ลาไม่รู้สูเพื่อไร

เวลาไปมืดฟ้าปิดทิศทางหลอก
มารมากลอกกลับทิศทางลางร้ายปิด
เวลาโกรธรักโลภหลงหลอกทิศ
เวลาผิดกิจกรรมผลทนทนไป

อุปมา อุปไป

แคร์กับไม่แคร์

แค่ระไว้ในแคร์ระนะที่เขา
แค่ตัวเราแคร์ทั้งเขาและเรามาก
แคร์แค่นั้นหมั่นดูใจเขาลำบาก
แคร์เขามากมักแคร์แคร์ทั้งเขาเรา

รักแท้ดูแลเห็น

เสมอ ไม่เสมอ

เสมอมีที่เสมอเสมอไหน
เสมอใจในเสมอเสมอสระหนา
เสมอกายใยเสมอสามารถครา
เสมอวาจานาโอกาสไม่เพียงลม

ไม่เสมอเป็นธรรมมะวันนะรู้
ไม่เสมอใจเปลี่ยนอยู่คนยุ่งสน
ไม่เสมอกายสังขารยังเปลี่ยนคน
ไม่เสมอวาจาคนปลี่ยนเรื่อยไป

ขึ้น และ ลง

ขึ้นขอเกี่ยวกองกุศลกระแสสูง
ขึ้นกองกูลบุญบารมาณผ่านภพใส
ขึ้นสูงขึ้นขึ้นและขึ้นสูงจิตใจ
ขึ้นเพราะไรในขึ้นแร้วสร้างบุญเร็ว

ลงละงงมากสงสัยเพราะไรร่วง
ลงละลวงร่วงนับได้มีบุญยาก
ลงละลงส่งตรงตังค์ตังลำบาก
ลงละลากบากบั่นทำนำคนลง


เหตุผล

ก่อนและหลัง

ก่อนก่อใจในก่อนไหนไหนก่อนกว่า
ก่อนเก่าว่าเก่าก่อไรในก่อนก่อน
ก่อนเพราะไรเพราะนั่นใช่ขณะย้อน
ก่อนหวนก่่อนทอดถอนคิดคืออดีตไง

หลังก่อใจในหลังไหนไหนหลังกว่า
หลังสุดล่าว่าล่าสุดในหลังหลัง
หลังเพราะไรเพราะนั่นใช่ล่าสุดยัง
หลังกว่าหลังผลท้ายสุดหยุดที่ใด


ประกอบเหตุสังเกตุผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก. (หลวงพ่อสด จันทรสโร)

มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิเลือกเขาให้เลือกเขาเลือกได้
มีสิทธิได้รับสิทธินั้นเลือกเพือรัด
มีสิทธิเลือกเมื่อไรนั้นตัวเรากัด
มีสิทธิรัดเราไม่รัดเป็นของเรา

ไม่มีสิทธิคิดทำมะนะทำนึก
ไม่มีศึกตรึกษาทำธรรมไหนต้อง
ไม่มีสิทธิจริงของเทียมสิทธิคนของ
ไม่มีจองจำค่ำวันจนคนจนจา

ให้ธรรม ไม่ให้ธรรม


วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เห็นกับไม่เห็น

เห็น
เห็นได้ธรรมนำเห็นทุกข์สุขนำทิพย์
เห็นความลิบปรับความเห็นเป็นสุขสุข
เห็นเรื่องร้ายหน่ายความรู้ดูมุขมุข
เห็นความทุกข์ทุกข์ความเห็นเป็นสุขจริง

ไม่เห็น
ไม่เห็น