วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิเลือกเขาให้เลือกเขาเลือกได้
มีสิทธิได้รับสิทธินั้นเลือกเพือรัด
มีสิทธิเลือกเมื่อไรนั้นตัวเรากัด
มีสิทธิรัดเราไม่รัดเป็นของเรา

ไม่มีสิทธิคิดทำมะนะทำนึก
ไม่มีศึกตรึกษาทำธรรมไหนต้อง
ไม่มีสิทธิจริงของเทียมสิทธิคนของ
ไม่มีจองจำค่ำวันจนคนจนจา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น