วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ควร และ มิควร

ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้
ควรเหมาะที่สิ่งดีดีได้รับไว้
ควรได้อยู่ในเวลามาทันใจ
ควรรับได้ความสุขใสหลับสบาย

ใครจะตัดสินได้จากความไม่ยึดมั่นถือมั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น