วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขึ้น และ ลง

ขึ้นขอเกี่ยวกองกุศลกระแสสูง
ขึ้นกองกูลบุญบารมาณผ่านภพใส
ขึ้นสูงขึ้นขึ้นและขึ้นสูงจิตใจ
ขึ้นเพราะไรในขึ้นแร้วสร้างบุญเร็ว

ลงละงงมากสงสัยเพราะไรร่วง
ลงละลวงร่วงนับได้มีบุญยาก
ลงละลงส่งตรงตังค์ตังลำบาก
ลงละลากบากบั่นทำนำคนลง


เหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น