วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ไม่รู้ สิ่งที่รู้

สิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้คือไม่เห็น
สิ่งที่ไม่เห็นไม่รับรู้ว่ามีอยู่
สิ่งที่เห็นกลับไม่รู้ตามองดู
สิ่งไม่รู้ว่ามีอยู่ไม่รู้จริง

สิ่งที่รู้ศึกษารู้ศึกษาระบบ
สิ่งรู้ครบจบวงจรทำมาขัน
สิ่งรู้แล้วตัดศีลภพระบบกัน
สิ่งรู้หันหรือไม่หรรวันเจริญ

คิดเป็นคิดไม่เป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น