วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไม่ประหยัด ประหยัด

ไม่ประหยัดฟุ้มเฟือยงะยิ่งใหญ่
ไม่หยุดใดไม่ประหยัดมีประโยชน์
ไม่ประหยัดทานสิ่งใดมีผลโภชน์
มีประโยชน์ไม่ประหยัดภัทรธรรมประหยัดคำประหยัดความประหยัดคต
ประหยัดยศประเกียรติประหยัดค่า
ประหยัดกินประหยัดใช้ในใดนา
ประหยัดหาประหยัดคิดประหยัดทำ
ประหยัดไหนจะให้ใครในประโยชน์
ประหยัดโกรธประหยัดเกลียดประหยัดกิจ
ประหยัดร้ายประหยัดรัดประหยัดคิด
ประหยัดจิตประหยัดใจประหยัดจำ

Save

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โลกเหนือ โลกใต้

โลกเหนือกว่านั้นเอาไว้ให้เนือโลก
โลกไร้โศกโลกลาสักกะยะมั่น
โลกอุดรเหนือธรรมใดในวันวรรณ
โลกเหนือโลกุตรนั้นไม่มีตน

โลกในโลกภายในโลกภายใต้โลก
โลกมีโศกโลกมีสุขสิ่งสร้างสันต์
โลกมีสรรเสริญนาถและมีนินทากัน
โลกลาภนั้นมีหมดลาภภาพพระนา
โลกในยศฐาโถมโยมที่พึ่ง
โลกหมดซึ่งที่พึ่งยากยายศฐา
โลกในโลกย่อมอยู่อย่างโลกธรรมดา
โลกนั้นนาปักแทงโลกโศกสุขใคร

ตา. ยาย

ตาเอยตาไปไหนนาไปค้าขาย
ตาทำไรไปไหนกันทำงานหนา
ตาทำเพื่อหน้าที่ตาธรรมดา
ตาไปไหนทำงานมาบุญสบาย

ยายเอยยายสิ่งตรงข้ามตาตาตา
ยายทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกหลาน
ยายจ๋ายายไปถึงไหนค่ำทำงาน
ยายเลี้ยงหลานหลานเลี้ยงยายทำทานบุญ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ฝืน ไม่ฝืน


เราให้ได้เพราะของของเรา เราให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเรา

เราให้ได้เพราะสิ่งนั้นของของเรา
เราให้เขาเรามีสิทธิ์ของสิ่งให้
เราให้ได้แบ่งเบาบางตระหนี่ใด
เราให้ได้ในสิ่งแวดล้อมพร้อมภพพันธุ์

เราให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเรา
เราให้ไม่ได้ของของเราหาไม่
เราไม่ให้เพราะไม่มีของให้ไป
เราให้ไม่เพราะไม่มีของของเรา

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เขายึดมั่น เรายึดมั่น

เขายึดมั่นว่ามีเขาเป็นของเขา
เขายึดเราว่ามีเขาเขายึดมั่น
เขายึดรูปแบบอย่างเลิศร่างกายวรรณ
เขายึดขันธ์ขยันขบภพเปรียบยล

เรายึดมั่นว่ามีขันธ์วรรณพอใจ
เรายึดไขอายุเข็ญเป็นเราชาติ
เรายึดมั่นว่าเรานั้นวรรณเขาขาด
เรายึดอาตมันเขาเราอัตตา
บูชารูป บูชาอรูป


แกล้ง แกขึ้น


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์

มีประโยชน์โภชน์ผลทางใด
มีประโยชน์ทางกายกรรมกิจ
มีประโยชน์ทางแนวชีวิต
มีประโยชน์ทางจิตทางใจ

ขยะที่มีประโยชน์

ไม่มีประโยชน์ตั่งไว้ใช้ไม่ได้
ไม่มีประโยชน์กายไม่ได้กิจ
ไม่มีประโยชน์วาจาคิด
ไม่มีประโยชน์จิตทางใจ

ขยะที่เป็นระเบียบ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ของที่เป็นของเรา ของที่ไม่เป็นของของเรา

ของที่เป็นของของเรามีประโยชน์ง่ายในทาน
ของของเรามีสุขศานต์เมื่อคิดให้
ของของเราสะดวกได้ให้เวลาใด
ของของเราให้สบายเพราะของเรา
ของของเรายากหรือง่ายให้ใครใคร
ของของเรายากไม่ให้เรื่องใดขอ
ของของเรามันยากแท้เรื่องไรออ
ของของเราไม่ให้ขอเพราะของเรา

ของนั้นไม่ใช่ของเราให้ทานไม่
ของนั้นไม่ใช่ของเราให้ไม่ได้
ของนั้นของใช่ของเราทานได้ใด
ของนั้นไม่ใช่ของเราหมดทางทาน


ของที่เขาไม่ได้ให้

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วง ไม่ร่วง

ร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม
ร่วงหลุดตมล่วงหลุดตนหรือลมต้อง
ร่วงปลิวปลิดคราสายลมพัดใดตรอง
ร่วงเพราะต้องเพียงต้องลมหรือหมดกาล

ไม่ร่วงหลุดหยุดไม่ร่วงใบไม้ใหม่
ไม่ร่วงใครไม่ล่วงคำล้ำสิทธิ์ก่อน
ไม่ล่วงเลยมีหรือไม่ใจยากจร
ไม่ปริดปลิวใบไม้อ่อนเวลาใด


เธอจะถูกทำลาย เธอจะไม่ถูกทำลาย

เธอจะถูกทำลวดลายระบายสี
เธอจะมีลายสวยงามตามลายลิ่ว
เธอจะมีลายสุดแสนเลิศเด่นทิว
เธอจะมีลายดูพลิ้วผ่องแพรพรรณ

เธอจะไม่ถูกทำลายลวดยวดยิ่งยงค์
เธอไม่หลงไม่ทำลายกายกองหยัด
เธอไม่ถูกทำลวดลายกายขันธ์ภัทร
เธอจะไม่ถูกเยียดยัดในลวดลาย


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัตว์เลี้ยงตลอดชีวิต สัตว์ป่าตลอดชีวิต

สุขสัตวเลี้ยงเพราะเขาเลี้ยงเลี้ยงดูให้
สัตว์เลี้ยงใครสัตว์เลี้ยงหัดมัดผู้เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงรักผู้ให้นักปักใจเคียง
สัตว์เลี้ยงเมียงหาผู้ให้หมดทุกข์ทาง


สัตว์เขาไม่มีในใครในเขาเลี้ยง
สัตว์ไร้เคียงผู้เลี้ยงรัดมัดเขาไว้
สัตว์ในป่าต้องทำมาหากินไป
สัตว์ป่าไร้ผู้เลี้ยงราจ่าฝูงมี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ดับทุกขัง เกิดทุกขัง

ดับทุจะจะริตให้ในฤทธิริบ
ทุกทุ กริบหยิบยื่นทุกขอการันตีฆ่า
ข้าตนตนข้าคือข้าขอรับชั้นมา
ขังไงหนาไปไม่ได้เธอต้องทน

ผุพัง. ไม่ผุพัง

สังขารย่อมผุพังมีกรรมใด
สังขารไม่มีผุพังมีด้วยหรือ
สังขารแน่มีผุพังแกร่งใดลือ
สังขารถือย่อมผุพังฝังร่างรวม

สังขารไม่ผุพังในโลกล่า
สังขารลาไม่ผุในแก่นแท้ศล
สังขารผุหาผุไม่กระดูกปน
สังขารตนสนในตัวความชั่วใคร
สังขารไม่มีผุพังยั้งยืนจุด
สังขารสุดสะอาดยังผุพังร้า
สังขารใจมีหรือไม่ดูง่ายตา
สังขารมาสังขารกลับได้รู้ใจ

สังขาร
ทำแทนสังขาร

เปลือก แก่น

เปลือกผิวแต่งหนังห่อแหล่งย่อมเปลี่ยนได้
เปลือกปลอกใส่เปลือกเลือกปรับสังคมสอน
เปลือกผิวร้ายในร่างไรในเปลือกคอน
เปลือกลอกปล้อนคอนในเนื้อแตกดับใคร

แก่นแกนในใสสว่างกลางในแก่น
กลางแกนแก่นแกนเนื้อในให้หรือรับ
แก่นกล่างแกร่งดูที่ใดอายุจับ
แกนแก่นปรับรับผิวเปลือกแกร่งแกนกลาง
แกนแกร่นกร่อนกลวงกลางก๋องแก่นแท้ทาน
แก่นรากนานกาลให้ธรรมทำแท้ให้
แก่นสละผู้ให้ณรากแข็งใน
แก่นไม่ให้ในมีหมดซึ่งตนตน
แก่นให้รักย่อมได้รักในรักตอบ
แก่นให้ชอบได้ความชอบตอบใช้ให้
แก่นให้ยากย่อมได้ยากกลับคืนไป
แก่นให้ไร้ในความไร้ในสิ่งทาน
แก่นให้รู้ย่อมได้รู้เรียนสุงสุด
แก่นในสุดของความงามสวยสุดค่า
แก่นในกัดรัดอยู่ใดในศรัทธา
แก่นสูงกว่าใจศรัทธาใจที่ใด

เวลาปกติ เวลาไม่ปกติ


วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ให้สูงขึ้น ให้ต่ำลง

ธรรมที่ธรรมทำให้ลอยสูงเบาเรื่อยๆ
ธรรมไรเหนื่อยพบแล้วหนักมวลมากนั่น
ธรรมแล้วเบาเบาสบายสุขทุกวรรณ
ธรรมใดนั้นธรรมสูงๆหนักเบาใดมีแต่เหมือนไม่มี ไม่มีแต่เหมือนมี


มีแต่เหมือนแต่เหมือนไม่มีไม่เหมือน
ได้ในเรือนแต่กลับเหมือนเสียทีนั่น
ทำฉลาดแต่เหมือนกลับโง่ฉับพลัน
ได้สิ่งนั้นกลับไม่ได้ในร่างลม

องค์ชายแปด

ผู้สร้าง ผู้ทำลาย

ชีวิตย่อมเป็นของผู้สร้างสรรค์ชีวิต
ชิวิตสร้างสร้างรักษาให้
ชิวิตชีวาชีวีปกป้องใจ
ชีวิตชีพะใสผู้สร้างสุขจริง


วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะเดียวกัน คนละคณะ

คณะเดียวกันจิตเดียวเรื่องนั้นเห็นใจเหมือนเหมือน
คณะใดเคลื่อนคณะใดถอยคะแนนรักฐา
คณะปะติดคณะปะต่อคนร้ายภาพตา
คณะคณาคะนึงคำแนวคำนวนคนนึง
คณะแนวคิดยึดติดตรงไหนสัญญาทางเหยียด
คณะไหนเกียรติคณะไหนกรอบคะนึกคงน่า
คณะนานจัดคนนั้นถนัดที่นานนานา
คณะเยอะมาคณะเยอะกลับจับหมู่ร่วมไป
คณะไหนหมุดสมมุติในสิ่งตัวตนได้ปัก
คณะไหนหักตะหนักตะหนี่ตำนานสุดท้าย
คณะไหนทานเฟื่องฟูในสุขทานนั้นให้ไป
คณะไหนไชในชาติเยอะตนคนเยอะชาติเตรียม
คณะไหนหานราประเสริฐตรงไหนพิสุทธิ์
คณะไหนจุดคดีคงไหนความไรบวกลบ
คณะขาวจัดคณะเทารัฐความมืดฤาจบ
คณะไหนสบสวรรค์สวัสดิ์อโนดาดทวน
คณะไหนเบิกคณะนำบทหน้าที่สูงสุด
คณะบริสุทธิคณะธรรมะตัดศีลใจลอยเงื่อน
คณะไหนเกิดคณะไหนดับยากเหลือคลายเลือน
คณะไวเปื้อนว่องเหวียงคณะเรื่อง วน คล กำ
คณะใดกลับทำสิ่งสนับสนุนกรรมไว้
คณะเติมไฟเชื้อกลับเป็นหมดสิ้นเชื้อสุดจะหา
คณะในจ้องจ้องงรัดจองเลือดเย็นคณา
คณะไหนลาอายาตะนะกุศลหมดเวร
คณะบอกกลุ่มใบบุญสุมทุมใบดีบ่อตุ๋ม
คณะปทุมเบิกบานประชุมพร้อมเพรียงเรียงหน้า
คณะประเสริฐเรื่องดีในใจนอกปรับปัญญา
คณะเมินหน้าคณะมุ่งมากุศลหรือใจ
คณะมาติดคิดดีคิดร้ายตั่งใจที่สุด คณะมาหยุดให้อุตให้อืดเรือไกลฝั่งหา
คณะคเนศาลาพักใจกะลาโลกยา คณะสัตยาศาลาศีลธงเกลียดคงไม่มี คณะคนแนวมั่นทิฐฐิตนสัมมากัมหมั่น คณะไหนนั้นคณะมาติคนเจ้าชู้หลาย
คณะเดียวกันเกลียดเรื่องใดนั้นเกียรติด่ำอบาย
คณะสหายจักรไม่มีหายไปสบายจริงจริง
คณะมาติมาสันต์ตะติทิ้งธิความสุข
คณะมาปลุกตื่นก่อนก็ไก่เพราะงานรอหนา
คณะทานใสสะดวกซื้อขายสะดวกเงินตรา
คณะมาหาความไม่ชอบสัจ จะไม่ชอบใจ
คณะใจกว้างปล่อยทุกข์ว่างย่อมวางว่างง่าย
คณะยากใหญ่ปูพรมเท่าไรไม่ใหญ่ทุกขา
คณะมาหยิก มล มนพลิกพลิกหมุนหมุนไปมา
คณะมาหย่าคณามายุ่งจุงช่างยากเย็น
คณะมาหยอกหลอกหลอกหลอนหลอนยามโตเต็มใฝ่
คณะมาได้คณะมารับคำนับสูงค่า
คณะมาเรืองอิทธาฤทธีภักดีบุญญา
คณะมาฆ่าหรือเคยถูกฆ่าตำราวิธี
คณะมาเดินขยันเหลือเกินเดินมาเดินไป
คณะขันได้ขันธ์หนาขันธ์ใดถูกใจเหลือที่
คณะมาเร็วคณะเคลมไวลูกค้ามากมี
คณะวาทีความตั่งใจดีศาลาพักชน
คณะหารหาญมีบุญญาพานกล้าหารหารออก
คณะมาปลอกมาลอกแต่เปลือกอาหารหรือไม่
คณะมติไม่มีที่ติมีหรือคนใคร คณะธรรมใจคณะเคืองธรรมคณะคอนทวง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไม่ใช่. ใช่

เธอไม่ใช่ฉันไม่ใชเราไม่ใช่
ไม่ใช่ไฝ่ไม่ใช่ฝันไม่ใช่ถา
ไม่ใช่ใช่ในหนทางพุทธศรัทธา
ไม่ใช่นาไม่ใช่เนื่องจักรเฟืองธรรม

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัมมาทิฐฐิ มิจฉาทิฐฐิ


สันติสุข สันติทุกข์


มีสาเหตุ ไม่มีสาเหตุ


ความรับผิดชอบ ความไม่รับผิดชอบ


เสียงหัวเราะ หรือ เสียงร้องให้


อมตะ ไม่อมตะ


ความไม่ตาย ความตาย


เชื่อกับไม่เชื่อ

เชื่อเพราะไรในเขาเชื่อเชื่อเเล้วเชื่อ
เชื่อไม่เบื่อฟังแล้วเชื่อเชื่อที่ไหน
เชื่อแล้วเชื่อมาเปลี่ยนเชื่อได้อย่างไร
เชื่อแล้วใช่ใช่แล้วเชื่อเหนือความดาน

ไม่เชื่อแล้วไม่ยอมเชื่อเชื่อสิ่งไหน
ไม่เชื่อใยไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่อ
ไม่เชื่อใยพูดแล้วไม่ใส่ใจเจือ
ไม่เชื่อเชื่อเชื่อไม่ได้ไม่เป็นจริง


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาแล้วไม่ไป ไปแล้วไม่มา

มาแล้วไม่ไม่ไปไหนอยู่ที่นั่น
ไม่ไปผันไม่ไปนั่นไม่ไปนี่
ไม่ไปเลยไม่ไปที่มืดหม่นมี
ไม่ไปที่มองไม่เห็นเร้นสิ่งใด


ไปแล้วไม่มาที่เเห่งคงสวยสุข
ไปแล้วทุกข์มาไม่ได้หลุมเพลิงไสว
ไปแล้วไม่มาพบได้เพราะสิ่งไร
ไปแล้วไม่กลับมาได้ที่ไหนนา


สันติสุขอย่างแท้จริง

รับใช้คนผิด รับใช้คนถูก

รับใช้ผิดผึ้งอิดแข็งแรงเพราะอิฐ
รับใช้ผิดจิตบากบั่นวันมีฆ่า
รับใช้ผิดคิดสร้างอิฐเป็นเพชรครา
รับใช้ราผึ้งสร้างหาผังรังรวง


พ้นวิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สูง ต่ำ

สูงกายกายาสูงส่ง
สูงตรงวาจาสูงสุด
สูงความคิดคราสูงมุติ
สูงสุดดวงใจในจรรย์

ต่ำสุดในกายในตก
ต่ำตกในวาจาดิ่ง
ต่ำความคิดภาพไม่ปิ้ง
ต่ำจริงดวงใจในโคลน

สิ่งที่ควรปรารถนา สิ่งที่ไม่ควรปรารถนา


กลับหลังหัน ไม่กลับหลังหัน


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เบา หนัก


หวงเบา. หวงหนัก

หอเรือนรวงหวงเรือนรอหอห้วงหับ
วอเเหวนวับจับรัดรัดของของเขา
งองูกัดงงคตรัดของดีเรา
เบาลงเบาและเบาลงงงไม่มี

ภัย อภัย

ภัยในพุทธทุจริตทิศโจรจอก
ภัยจิตนอกภัยจิตในภัยหลอกหวัง
ภัยเสพสิ่งพิงเสพสุขดับทุกข์งัง
ภัยในผังภัยในผงหลงธุลี
ภัยในสังขารามาระเกิด
ภัยในเกิดแก่เจ็บใบบาปหนี้
ภัยในแก่ถูกหลอกอำแก้ไขมี
ภัยในที่ตายตนคนต้องตาย
ภัยกรรมทำไว้ในภัยเสี่ยง
ภัยในเอียงอาตมาอัตตาไหน
ภัยในโจโรร้ายปล้นดาวใด
ภัยในใจภัยในจิตสิทธิของตน

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระแสบุญ กระแสบาป

กระบุญหนุนสิ่งภักดิ์รักสิ่งไหน
กระแสใจใสหรือขุ่นหนุนสิ่งรัก
กระแสหมดหมดกะแสบุญหมดหลัก
กระแสหนักกระแสรักกระแสบุญ

กระแสบาป ระลาภภพใบระผลิ
กระแสริกระแสระกระแสร้าย
กระแสบาประใบบาป ระระบาย
กระแสคลายไร้กระแสใบใบใบ

นอก. ใน
คิดลบ และคิดบวก

คิดลบหักผลของลบต้องหักแบ่ง
คิดหักแห่งลบนำออกหรือลบไหน
คิดลบหักคิดลบแห่งแหล่งลบได
คิดลบไปคิดลบมาลดลดลง

คิดบวกบวกรวมบวกบทสะสมบาท
คิดบวกอาจนำรวมรวบผลสุดท้าย
คิดบวกแบกของเพิ่มแอกรวมผลภาย
คิดบวกคลายคิดบวกคำนำคำนวน

วิชาคำนวน

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สิ่งที่เธอรู้ สิ่งที่ฉันไม่รู้

สิ่งที่เธอรู้ สิ่งที่ฉันไม่รู้
สิ่งที่เธอไม่รู้สิ่งที่ฉันก็ไม่รู้
สิ่งที่เธอไม่รู้แต่ฉันนั้นรู้อยู่
สิ่งที่เธอรู้และฉันก็รู้เอย


วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมู่ หรือเดี่ยว


เห็นผิด เห็นถูก

เห็นผิดบิดเบี้ยวเป็นถูกใช้ธรรมข้อใด
เห็นผิดไปจากความจริงของใดหนา
เห็นผิดมองให้เป็นอย่างเขามังครา
เห็นผิดประเภทว่าหรือนิ่งนาดำริใด

ได้รับ. ได้ให้


คำสัตย์. คำวัด


ของมีเจ้าของชี้ให้เห็นชัดเนี่ยมีเจ้าของ. ของนี้วางอยู่บนโลกของมันอย่างนั้น

นี้ก็มีเจ้าของนั้นก็มีเจ้าของ
เจ้าของจ้องเจ้าของจองเนี่ยของเฝ้า
เจ้าของทุกสิ่งบนโลกของใครเมา
นี่ไงเขาเจ้าของเค้ายึดมานาน
. ของนี้วางอยู่บนโลกของมันอย่างนั้น
วางอย่างนั้นเป็นของมันกรรมธรรมหนา
วางอยู่บนโลกสวยหรือโลกคา
ตั่งไว้หนาตั่งไว้บางตั่งไว้นาน

มีหุ้นส่วน ไม่มีหุ้นส่วน


กะวนวน กะไม่วน


อุ้ม. ไม่อุ้ม


มีร่างปัญจสาขา. ไม่มีร่างปัญจสาขา


สุร อสุร


ีรับผิดชอบ. ไม่รับผิดชอบ


ฐานะ. อฐานะ


รัด ไม่รัด


ไปและมา


โอกาสดี. โอกาสร้าย


ที่ที่ไม่มีใครเข้าไปได้. ที่ที่ใครใครก็เข้าไปได้


มืด สว่าง


บินได้ บินไม่ได้


หมด กับเต็ม


เปิดเผย ซ่อนเร้น


ทุนนิยม ทุนไม่นิยม


อนุญาติ. ไม่อนุญาติ


บุญหมด บาปหมด


จำอวด จำไม่อวด


หวังดี. หวังร้าย


บุญมี. บุญไม่มี


หนัก เบา


ใช้มากหมดเร็ว ใช้น้อยหมดช้า


เวรมาก เวรน้อย


สำคัญ. ไม่สำคัญ


รายได้มาก. รายได้น้อย

ลายได้มาก

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรงต้านต้องเท่ากับแรงผลักดัน


ผู้เสพความรัก ผู้ไม่เสพความรัก


เรื่องเดียวกัน. คนละเรื่องกัน

เรื่องเดียวกันเรื่องเหมือนกันเเบบเดียวกัน
โครงเดียวกันแปลนเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
เหมือนเหมือนกันตนเดียวกันเรื่องเค้านั้น
ละครวันพลันชีวิตปลูกสิ่งใด

ให้ลาภ ไม่ให้ลาภ

ให้ลาภย่อมได้รับลาภตอบ
ให้ลาภงามผลตอบสุขสันต์
ให้ลาภต้องได้ลาภเร็วหรือช้าวัน
ให้ลาภทานบุญนั้นได้ปลูกลง


เงื่อนที่เขาผูกแก้ไม่ได้. เงื่อนที่เขาผูกแก้ได้ทันที

เงื่อนที่ผูกมัดแน่นตายนั้น
เงื่อนวันเงื่อนงำผูกมัด
เงื่อนตายแก้ไม่ได้เรื่องกำจัด
เงื่อนมัดแก้ไม่ได้ไม่แก้วาง

ขำ ไม่ขำ

  • ขำ

    ว. คมสัน, คมคาย, เช่น คนขำ, ต่อมาหมายถึง งามอย่างชวนให้มอง เรียกว่า งามขำ คมขำ. น. สิ่งที่เป็นความลับ เช่น ความขำ ของขำ.

ทำมากได้น้อย ทำน้อยได้มาก

ทำมากได้น้อยทำบุญผู้มีบาปหรือไม่
ทำมากได้ในนาบุญปลุกขึ้นยาก
ทำมากได้น้อยรู้ไรเรียนจาก?
ทำมากได้น้อยผู้ไม่บริสุทธ์ธรรม

ทำน้อยใดได้มากผลตอบ
ทำน้อยความตอบผลได้
ทำน้อยได้ผลมากเร็วไว
ทำบุญน้อยได้ผลสุขเร็ว
ทำบุญน้อยกับผู้บุญหนักบริสุทธ์
ทำบุญผุดได้สบายเร็วรี่
ทำบุญถูกคนกุศลเติบโตดี
ทำบุญมีบริสุทธ์ศรีผู้ให้รับเอย
ทำบุญน้อยได้มากโดยสะดวก
ทำบุญน้อยได้บวกตลอดให้
ทำบุญน้อยนิดใด้มากดูใด
ทำบุญไหนผู้บริสุทธ์พรหมจรรย์

รูปธาตุ อรูปธาตุ


ได้ลาภ เสื่อมลาภ

ได้ลาภสักการมอบสุขให้?
ได้ลาภอาจนำไปจากเรือพึ่ง
ได้ลาภลาสำเภาพักเรือพึง
ได้ลาภหนึ่งเสียลาภหนึ่งจริงใด

เสื่อมลาภหมดที่พึ่งอาศัย
เสื่อมไปอาจได้หากให้
เสื่อมลาภได้ลาภกลับช้าหรือไว
เสื่อมไปลาภกลับมากกว่าเดิม?

มี หรือ ไม่มี


ภัย และ อภัย


วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เร็วหรือช้า


จุดประกายความคิด. ไม่จุดประกาย

จุดจุดจุดจุดประกายหนายความนึก
จุดให้ตรึกจุดให้ตรองจุดคำถาม
จุดจุดจุดจุดประกายความดีตาม
จุดจริงๆสว่างความแนวทางเดิน

ยัดเยียด ยื้อแย่ง

ยัดเยียดให้ทำอย่างไรในยัดเยียด
ยัดใยเหยียดยัดยืดยาวยัดเยียดใหญ่
ยัดให้ถือของที่หนักแบกทำไม
ยัดเยียดใครเขาไม่รับไม่ถือวาง

ยื้อเเย้งดึงของดึงทึ้งดึงมาถือ
ยื้อแย่งยื้อของในมือมีค่าไหม
ยื้อแย่งไปเป็นเจ้าของเพื่ออะไร
ยื้อแย่งไปยื้อแย่งมา แย่ งูงอ


ล้วงลิ้น

ผ่าน. ไม่ผ่าน

ผ่านน้ำร้อนผ่านน้ำเย็นเป็นถนัด
ผ่านเรื่องรัดมัดหมอกมุ่งหมายมัวหมอก
ผ่านประสบการณ์จริงนำมาพอก
ผ่านหนาวลอกป้อนความรู้ผู้จมลง

ไม่ผ่านอาลัยไม่ผ่านพบไม่ผ่านพราก
ไม่ผ่านยากไม่ผ่านง่ายไม่ผ่านผล
ไม่ผ่านรัดมัดว่่ารู้ดูทุกคน
ไม่ผ่านสนไม่ผ่านผ่าไม่ผ่านพรำ


ถนัดนึก

เป็นไปตามชะตา กับพลิกชะตา ?

เป็นไปตามชะตากรรมนำกุศล
ชะตาคนชะตาใครชะตาเขา
ขะตากรรมอกุศลบังมัวเมา
ชะตาเปล่าชะตาหมดหมดเวลา

พลิกชะตาพลิกกลับหน้าพลิกผันผก
พลิกนรกพลิกสวรรค์วันมองเห็น
พลิกนรกเป็นสวรรค์พุทธาเพ็ญ
พลิกสวรรค์เป็นนรกในพริบตา

ปุถุชน กับ อริยชน


มานะ กับ สมณะ


มีตัวตน กับ ไม่มีตัวตน


ไม่รับรอง รับรอง


ความไม่สะดวก ความสะดวก

ความไม่สะดวกยากเย็นเป็นได้ยาก
ความมีขวากความมีฝั่งขัดสนใส
ความไม่สะดวกคงมีสิ่งไม่เหมาะใด
ความยากไงในความยากยากจะมี

ความสะดวกเปิดทางใดใยสะดวก
ความกรรมหนวกความสะดวกได้สดับ
ความสะดวกในการง่ายของการนับ
ความไวจับไปสะดวกเร็วไวจริง


ปิตุฆาต

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนไม่ได้
เคลื่อนขนได้ในจิตใจเป็นตนนั้น
แบกไม่ได้หรือแบกไปทุกที่กัน
ทรัพย์สิ่งนั้นพระยากรคู่โลกา

สังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนที่ได้
เปลี่ยนที่ได้อยู่ตรงไหนประโยชน์กว่า
เคลื่อนไหวได้ดีประโยชน์ชีวิตา
เคลื่อนไปมาเคลื่อนมาไปโลกสวยงาม

ไม่เข้าใจ เข้าใจ

ไม่เข้าใจในใจใจในใจ
ไม่เข้าไปไม่เข้าจริงไม่เข้าจอง
ไม่เข้าใจแต่ไม่ใส่ใจขุ่นข้อง
ไม่เข้าจองไม่เข้าจำคติจุง

เข้าใจเพราะเข้าใจใจของเขา
เข้ากันเข้าเท่าความคิดจิตเขาผ่าน
เข้าใจคิดเข้าใจทำเข้าใจความ
เข้าใจครามเข้าใจคีย์เข้าใจคน

นับได้. นับไม่ได้

นับได้

นับไม่ได้

ผู้ให้ และ ผู้ไม่ให้

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแห่งเหล่า
ผู้ให้ให้ได้ทุกสิ่งจริงไหม
ผู้ให้ให้แล้วอย่างไร
ผู้ให้ให้ได้จริงฤา

ผู้ไม่ให้ไม่ไห้และไม่ให้
ผู้ใผ่แนวทางชูชก
ผู้ไม่ให้ข่มขู่ขอสก
ผู้ไม่ให้ศัตรูถกยอมยิน


วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มีรูป ไม่มีรูป

มีรูปดีอย่างไรในศาสน์
มีรูปสังขารอาจเสียหาย
มีรูปงดงามนิรันตราย
มีรูปช่วยได้ใครกัน
ไม่มีรูปดีอย่างไรไม่หลง
ไม่มีรูปสิ่งทรงสุดสรรค์
ไม่มีรูปช่วยไม่ได้วันฉกรรณ์
ไม่มีรูปเหนือขันธ์เหนือคน
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปลอมตัว ตัวปลอม

ปลอมตัวตัวจริงที่ปลอม
ปลอมล้อมปลอมปรนแปลกนั่น
ปลอมตัวเพื่อให้เหมือนใครพวกเดียวกัน
ปลอมนั่นปลอมนี่ปลอมตน

ตัวปลอมตนตัวไม่แท้จริง
ตัวปลอมตั่งสิ่งกิจสิ่งไหน
ตัวปลอมต้องไม่ใช่ตัวจริงใจ
ตัวปลอมทำเพื่อไรสิ่งดีฤา

ไม่แพ้ ไม่ชนะ


มีเกียรติยศชื่อเสียง ไม่มีเกียรติยศชื่อเสียง


ไม่ขัดใจใคร ขัดขวางใจคน

ไม่ขัดขวางทางที่เธอต้องการทำ
ไม่ขัดหนำกรรมของใครก็กรรมเขา
ไม่ขัดขืนสิ่งที่เธอมอบให้เรา
ไม่ขัดเขาไม่เฝ้าขัดทางอยากเป็น

เพียงรู้ใจก็พอเพียง

ขัดขวางสุขขัดขวางสัจขัดขวางแสก
ขัดขวางแจกแปลกขัดขวางทางของเขา
ขัดขวางอิสระร่างทางมัวเมา
ขัดขวางเฝ้าเขาขัดขวางทางขัดกัน

เป็นไปเพื่อทางขวาง

ยินดี ยินร้าย

ยินดียินยินดี้ดียินดี๊ดี
ยินยงยินยอมรับสิ้นยินใสใส
ยินดีนักยินดีหนาเก็บสุขใจ
ยินดีในยินดีอยู่ยินดีเอย

ยินร้ายร้ายในยินยินยินร้ายเหลือ
ยินเรื่องเบื่อเหลือยัดยินยินเยียดยัด
ยินอยากไย้ใยชักใยเเมงมุมจัด
ยินหยุดหยัดจัดการให้ยินร้ายยัง

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความเคยชิน ความไม่เคยชิน


ความสรรเสริญ. ความนินทา


ความมองเห็น. ความมองไม่เห็น


ความไม่ได้. ความได้


ความเท่า. ความไม่เท่า


ประโยชน์. โทษ


ความจาก. ความไม่จาก


ความสำเร็จ ความไม่สำเร็จ


วันที่เขาทิ้งเรา วันที่เราทิ้งเขา

ทิ้งทิ้ง

แบ่งปัน ไม่แบ่งปัน

ปัญหา

มีตน. ไม่มีตน


แบบแผน หรือไม่เคยมีไม่เคยเป็น


ปัจจุบันทันด่วน. เป็นไปอย่างช้าช้่า


แข็งแรง อ่อนแอ


สิ่งแรก สิ่งสุดท้าย


พัวพัน ไม่พัวพัน


เดือด ไม่เดือด


เรียนผูก เรียนแก้


ขึ้น ลง


แบก และวาง


จิตเดิมแท้ จิตเดิมไม่เเท้


เสมอ. ไม่เสมอ


สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

สิ่งที่เกิดปรากฏบทเกิด
สิ่งเกิดแน่นอนธรรมไหน
สิ่งเกิดแน่นอนบุพกรรมใด
สิ่งเกิดขึ้นแน่ไหมศีลธรรม

สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแม้แน่นอน
สิ่งไม่กร่อนกรรมเก่ากลับไหน
สิ่งไม่เกิดเมื่อกรรมหนักผลักสิ่งใด
สิ่งจะเกิดไม่เกิดได้ก็มีจริง

ตลอด ไม่ตลอด


ยศน้อย ยศมาก


คนสำคัญ. คนไม่สำคัญ

คนสำคัญนั้นแม้หนึ่งซึ่งสำคัญ
คนคนนั้นสมในวันมั่นมุ่งหมาย
คนสองคนหรือสามคนไม่เท่าไร
คนมากไม่เทียบเท่าได้คนสำคัญ

คนน้อยสมคมนำคำไม่สำคัญ
คนร้อยคนไม่ข้องขันธ์วันต่างไหน
คนพันคนแต่บุญน้อยสำคัญใคร
คนหมื่นใดหรือแสนคนชนสำคัญ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ไม่รู้ สิ่งที่รู้

สิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้คือไม่เห็น
สิ่งที่ไม่เห็นไม่รับรู้ว่ามีอยู่
สิ่งที่เห็นกลับไม่รู้ตามองดู
สิ่งไม่รู้ว่ามีอยู่ไม่รู้จริง

สิ่งที่รู้ศึกษารู้ศึกษาระบบ
สิ่งรู้ครบจบวงจรทำมาขัน
สิ่งรู้แล้วตัดศีลภพระบบกัน
สิ่งรู้หันหรือไม่หรรวันเจริญ

คิดเป็นคิดไม่เป็น

ปฏิรูป รูป


ทัศนคติกับทัศนอคติ

ทัศนคติกับทัศนอคติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข่าวร้าย กับ ข่าวดี

ข่าวร้ายๆอาจไม่ร้ายในความข่าว
ข่าวฉาวๆอาจไม่ร้ายในความคิด
ข่าวร้าวๆอาจเข้าใจกรรมลิขิต
ข่าวร้ายคิดเป็นข่าวดีสบายใด

ข่าวดีดีอาจดีแน่จริงหรือหลอก
ข่าวดีบอกว่าความคิดดีดีไฉน
ข่าวดีรั่วมั่วข่าวดีเพือ่หลอกใคร
ข่าวดีไหมอยู่ที่ใครจะไตร่ตรอง

ปฏิกูล กับ กูล

ปฏิกูลปฏิกรรมปฏิกรณ์

(มค. กูล) น. ฝั่ง, ตลิ่ง, ที่ลาดลง, โคก, เนิน.ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถูกและผิด

ถูกไปได้ไปเรื่อยๆถูกเรื่อยๆ
ถูกอย่างเอื่อยถูกอย่างแรงแหล่งทางถูก
ถูกทางเดียวทางสายเดียวเบาบางทุกข์
ถูกอย่างถูกถูกทางสุขมีสายเดียว

ผิดอย่างผิดมีสองขีดมีสองสาย
ผิดสายร้ายฝ่ายสองพวกจำจองฝัง
ผิดสองหลักผลักมาพบกากบาทยัง
ผิดสองฝั่งฝังรากร้ายหรือรากดี

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ควร และ มิควร

ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้
ควรเหมาะที่สิ่งดีดีได้รับไว้
ควรได้อยู่ในเวลามาทันใจ
ควรรับได้ความสุขใสหลับสบาย

ใครจะตัดสินได้จากความไม่ยึดมั่นถือมั่น

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถนัด กับไม่ถนัด

ถะถุงทะสะสะสมความถนัด
ถุงใหญ่จัดหีบห่อใหญ่สามารถมาก
ถุงมัดวานวันเวลาร้ายดีปาก
ถุงเก็บรากกาลเวลานัดพบธรรม

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เกลียด กับ รัก

โลกใบนี้ต้องการความเกลียดชัง
โลกจึงยังสร้างทำลายให้หมดสิ้น
โลกกับเกลียดสร้างผู้เริ่มทุกข์อาจินต์
โลกพังพินสิ้นความรักเมตตาลง

โลกใบนี้ต้องการรักตัวตนเอง
โลกจึงเคร่งในศีลธรรมเพื่อนร่วมญาติ
โลกกับรักเมตตานักตนตัวอาต
โลกพินาศเพราะรักแต่พวกของตน

ผู้สร้างกดหรือผู้ทำตามกด

ผู้สร้างกดแห่งความรักหรือความเกลียด
ผู้สร้างเกียรติยศงามความดีกด
ผู้สร้างกดเริ่มเติบโตจนหมดคต
ผู้สร้างกดไว้ครอบคลุมสุขของชน
ผู้สร้างกดเพื่อความสุขเดิมพันสุข
ผู้สร้างกดปกป้องทุกข์หลักมั่นไหว
ผู้สร้างกดกำลังกดเท่าแรงใด
ผู้สร้างกดอากาศไร้ในศรัทธา

กดใครดีที่สุดในโลก

เวลามา เวลาไป

เวลามาในคุณค่ามาสว่าง
เทวดาสร้างทางให้มาอัศจรรย์ไหน
เวลาเปิดประตูทางสุขทางใด
เวลามาสว่างไสวหรือมืดมัว

เวลาไปใสสว่างทางมากสุข
เทวดายุคศีลธรรมงามความสว่างจ้า
เวลาสร้างทางเพื่อไปหมดเวลา
เวลาค่าบางคนใช้ในต่างกัน

เวลามาสลัวมามืดมนหมัก
มารยึกยักมักทางมืดทางขัดขันธุิ
เวลามืดมองไม่เห็นเเม้ตนวรรณ
เวลาจันทร์ลาไม่รู้สูเพื่อไร

เวลาไปมืดฟ้าปิดทิศทางหลอก
มารมากลอกกลับทิศทางลางร้ายปิด
เวลาโกรธรักโลภหลงหลอกทิศ
เวลาผิดกิจกรรมผลทนทนไป

อุปมา อุปไป

แคร์กับไม่แคร์

แค่ระไว้ในแคร์ระนะที่เขา
แค่ตัวเราแคร์ทั้งเขาและเรามาก
แคร์แค่นั้นหมั่นดูใจเขาลำบาก
แคร์เขามากมักแคร์แคร์ทั้งเขาเรา

รักแท้ดูแลเห็น

เสมอ ไม่เสมอ

เสมอมีที่เสมอเสมอไหน
เสมอใจในเสมอเสมอสระหนา
เสมอกายใยเสมอสามารถครา
เสมอวาจานาโอกาสไม่เพียงลม

ไม่เสมอเป็นธรรมมะวันนะรู้
ไม่เสมอใจเปลี่ยนอยู่คนยุ่งสน
ไม่เสมอกายสังขารยังเปลี่ยนคน
ไม่เสมอวาจาคนปลี่ยนเรื่อยไป

ขึ้น และ ลง

ขึ้นขอเกี่ยวกองกุศลกระแสสูง
ขึ้นกองกูลบุญบารมาณผ่านภพใส
ขึ้นสูงขึ้นขึ้นและขึ้นสูงจิตใจ
ขึ้นเพราะไรในขึ้นแร้วสร้างบุญเร็ว

ลงละงงมากสงสัยเพราะไรร่วง
ลงละลวงร่วงนับได้มีบุญยาก
ลงละลงส่งตรงตังค์ตังลำบาก
ลงละลากบากบั่นทำนำคนลง


เหตุผล

ก่อนและหลัง

ก่อนก่อใจในก่อนไหนไหนก่อนกว่า
ก่อนเก่าว่าเก่าก่อไรในก่อนก่อน
ก่อนเพราะไรเพราะนั่นใช่ขณะย้อน
ก่อนหวนก่่อนทอดถอนคิดคืออดีตไง

หลังก่อใจในหลังไหนไหนหลังกว่า
หลังสุดล่าว่าล่าสุดในหลังหลัง
หลังเพราะไรเพราะนั่นใช่ล่าสุดยัง
หลังกว่าหลังผลท้ายสุดหยุดที่ใด


ประกอบเหตุสังเกตุผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก. (หลวงพ่อสด จันทรสโร)

มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิเลือกเขาให้เลือกเขาเลือกได้
มีสิทธิได้รับสิทธินั้นเลือกเพือรัด
มีสิทธิเลือกเมื่อไรนั้นตัวเรากัด
มีสิทธิรัดเราไม่รัดเป็นของเรา

ไม่มีสิทธิคิดทำมะนะทำนึก
ไม่มีศึกตรึกษาทำธรรมไหนต้อง
ไม่มีสิทธิจริงของเทียมสิทธิคนของ
ไม่มีจองจำค่ำวันจนคนจนจา

ให้ธรรม ไม่ให้ธรรม


วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เห็นกับไม่เห็น

เห็น
เห็นได้ธรรมนำเห็นทุกข์สุขนำทิพย์
เห็นความลิบปรับความเห็นเป็นสุขสุข
เห็นเรื่องร้ายหน่ายความรู้ดูมุขมุข
เห็นความทุกข์ทุกข์ความเห็นเป็นสุขจริง

ไม่เห็น
ไม่เห็น

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ช้างผู้กรรมจัด ช้าง

ช้างกรรมจัดหนักตีต่อเพื่อกำใด
ช้างคว่ำไหวในคร่ำวอตสัจจาผัน
ช้างกำจัดสุดหนักนักโพธิ์สมพันธุ์
ช้างชนกันหญ้าแพรกนั้นคงแหลกลง


แหลก

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พอ ไม่พอ

พอเพียงพอพอและเพียงนี่เพียงพอ
พอเพียงพอพอและเพียงนี่เพียงพอพอเหมาะก่อเพียงและพอปฏิบัติผล
พอและพอสุขใด้เห็นงามสุขกล
เพียงแพร่ผลพลพราวสุขเพียงและพอ

บุญบันดาล บาปบันดาล

บุญสุขล้นเห็นความสุขในทุกข์ได้
บุญสุขเหลือเห็นความทุกข์ทุกข์กลับกลาย
บุญบานใบใบบนบานบันดาลดล
บุญอันดลผลบันดาลพานพบถูก
บุญที่ปลูกงอกงามแล้วปฏิบัติผล
บุญบุราฟ้าสดใสหัวใจดล
บุญบันดลบนบำรุงบุญอันใด
บุญบาดาลบานบุรีมีให้เห็น
บุญหนักเช่นเพ็ญสมบูรณ์สว่างใส
บุญบำแดแผ่ผลบุญหนุนอำไพ
บุญที่ใครใครตัวบุญอุ่นอิ่มเอม

ดล

เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน

เปลี่ยนถ่ายถูกหรือไม่ถูกยามปลูกถ่าย
ถ่ายเปลี่ยนไปในปลูกถูกทุกอย่างเปลี่ยน
ปลูกนาใดงอกงามใดเพราะงามเรียน
เพราะปลูกเปลี่ยนถ่ายเกิดแลแก่เจ็บตาย


ขาวและดำ

ขาวสะอาดงามผุดผาดใสผุดผ่อง
ขาวละอองรงคะส่องบริสุทธิใส
ขาวแล้วดีที่สวยที่กรองสิ่งใด
ขาวสดใสขาวภายในขาวนอกเอย
ดำเอยดำสะสมคล้ำทะมิฬพลาด
ดำงามผาดดำงามผ่องเข้มข้นไหน
ดำเจ้าดำสุดงามขำดำนอกใด
ดำแน่ไหมดำหัวใจในชุดดำ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คอยตามใจ กับเอาแต่ใจ

คอยตามใจให้เธอได้สมสุขรัก
คอยตามใจให้เธอหลักนำพาให้
คอยตามใจเธอมีสุขฉันสบาย
คอยตามใจเห็นเธอได้ทุกอย่างมี


วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฉัน เธอ

สิ่งที่ฉันควรได้ฉันเป็นใคร
สิ่งที่ฉันควรได้ได้ทุกอย่าง?
สิ่งที่ฉันควรได้ธรรมมรรคกลาง
สิ่งที่ฉันควรสร้างกรรมอะไรสิ่งที่ฉันควรจะได้รับ  สิ่งที่เธอควรจะได้รับ

สามารถ. ไม่สามารถ

เธอสามารถเมื่อเราไม่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมได้เป็นเพราะอะไรกระป๋องกระป๋อง

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำหนดได้ กำหนดไม่ได้

คิดได้เขียนได้กำหนดไม่ได้
คิดได้เขียนใดกำหนดถูก
คิดไม่ได้เขียนได้กำหนดทุกข์
คิดได้ถูกเขียนไม่ได้กำหนดลา

คิดได้ไม่เขียนไม่ได้ไม่กำหนด
คิดใดกดเขียนใดเกลียดกำหนดค่า
คิดกลุ่มไหนเขียนกลุ่มใครกำหนดมา
คิดดีจ้าเขียนดียากำหนดใย

ความร้อน ความเย็น

เมื่อความร้อนพสุธาขึ้นมาถึง
เมื่อเราดึงสวรรค์ลงตกตรงหน้า
เมื่อเราดึงนรกร้อนพสุธา
เมื่อนกกาไม่มีฟ้าไว้โผบิน
เมื่อหิมะ พาลมารใน ใจสลด
เมื่อเย็นลดเธอต้องร้อนใกล้เธอเผา
เมื่อเธอจงหยุดสุขใครพันพัวเภา
เมื่อมอมเมาเคล้าเปลี่ยนไปใครเปลี่ยนจริง
เมื่อเวลาแต่ละคนใยต่างกัน
เมื่อเวลาความสุขสันต์พลันต้องเปลี่ยน
เมื่อที่ใดอำนาจส่งตรงเบียดเบียน
เมื่อเวลาเฉพาะเพียรเรียนปรับปรุง

โรคร้าย. โรคดี

โรคร้ายกาจอาจเกิดได้เพราะร้ายกด
โรคร้ายปลดเมื่อหลุดกดให้อากาศ
โรคร้ายกิจฤทธิแรงแฝงพยาธิ
โรคร้ายอาตอัตตาตึงดึงคุกคาม
โรคร้ายก่อกุศลพออาจไม่เกิด
โรคร้ายเสริดเกิดสิ่งใดร้ายกายหา
โรคร้ายนิ่งไม่ขยับเพราะไรนา
โรคร้ายกว่าในความร้ายโลกร้ายจริง
โรคร้ายปักฝังนานนักไม่เกิดกัด
โรคร้ายจัดหนักความร้ายที่สังขา
โรคร้ายจากกากความร้ายเกิดใหม่ลา
โรคร้ายว่าในวาจาว่าถูกคน
โรคร้ายณแบ่งชนชะวัณโรค
โรคร้ายโบกว่าบอกมาลาเรียฐา
โรคร้ายไรร้ายกับใจใจร้ายครา
โรคร้ายตาโรคร้ายเตือนโรคร้ายตัง
โรคร้ายผิดขายชีวิตขายแพงนะ
โรคร้ายกระเงาบังใครกากกิจหา
โรคร้ายงองอกงงไงอังคารคา
โรคร้ายหาอำอาณาป่าพฤกพงษ์
โรคร้ายใหญ่เพื่อดับใครเพื่อใครดับ
โรคร้ายจับจุดจิตจ้องจ่อจิตร้าย
โรคมาเล็งหากตามทันมะเร็งใจ
โรคร้ายใหญ่ไข้หวัดใดในกวัดกำ
โรคร้าย

สิ่งที่เราเลือก สิ่งที่มีคนอื่นเลือกให้

สิ่งที่เราเลือกเพราะเราสร้างอำนาจเลือก
เมื่อเราเลือกเพราะเรามีสิทธิจะให้
มองไม่เห็นและไม่ให้ใครใหญ่ใคร
เราเลือกได้เราเลือกให้เรารับเอง
เมื่อเราสร้างสิ่งแวดล้อมห้อมห่มหาก
เมื่อเราพรากไม่มีเหตุบอกหนหลัง
เมื่อเราเลือกภาพหลังเองอำนาจพลัง
เราเลือกยั้งดั่งสวรรค์พลันให้เธอ
เมื่อเราเลือกทางเทวาเทวะใด
เมื่อเลือกใครถึงทางเลือกต้องเลือกล่ะ
เมื่อเลือกเเล้วเห็นผลพริบในทิพย์พา
เมื่อเลือกมาเลือกมาให้หรือรับเอย

ศาสนาแห่งพระวินัยศาสนาพรหมผู้สร้าง(ทานศีลภาวนา)

เมื่อไม่เลือกสิ่งที่มีคนอื่นเลือก
เมื่อไม่เลือกเขายัดเยียดอัลไตล่า
เมื่อไม่เลือกเขาจัดให้ในบันดา
เมื่อไม่เลือกคะแนนหนานับอย่างไร
เมื่อไม่เลือกนับตัวบุญหนุนนองเนื่อง
เมื่อไม่เลือกมารไล่ตามเหนือบุญกว่า
เมื่อไม่เลือกกรรมหน้าที่ยังมีนา
เมื่อไม่เลือกพรหมยาตรามาจัดวาง
เมื่อไม่เลือกประโยชน์พลั่นเห็นเมืองถ่ำ
 เมื่อไม่เลือกนั้นต้องธรรมสว่างไสว
เมื่อหยุดหยุดไม่เลือกเลยรอวันไป
เมื่อเลือกไม่ไม่ยอมเลือกคนลังเล

สร้างไม่ได้ มากกว่าหรือน้อยกว่า

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่เดือดร้อน เดือดร้อน

ไม่เดือดร้อนนอนสบายไม่ต้องคิด
ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่สรรหา
ไม่มีงานสบายจริงมีเงินตรา
ไม่เดือดหาดิ้นรนคนสบาย

เดือดและร้อนไม่นอนไม่นั่งไม่อยู่นิ่ง
พลุ่งพล่านจริงในความเดือดความร้อนหนา
เหมือนไฟลนให้ทำโน่นทำนี่นา
ไฟองศาความทุกข์รนคนมีกรรม


ตัวตน

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้ชาย ผู้หญิง

ผู้ชาย 

มีตัวตน. ไม่มีตัวตน

มีตัวตนคนอัตตาสะสมมาตร
มีตัวตนคนฉลาดใจจิตไข
มีตัวตนชอบไม่ชอบตอบชอบใคร
มีตัวตนได้ยินไหนสดใสฟัง
มีตัวตนดมกลิ่นใดนี้ที่ชอบ
มีตัวตนรสที่ชอบขาดไม่ได้
มีตัวตนกายกายาร่วมดวงใจ
มีตัวตนแต่ตนไหนใคร่ธรรมธร

ไร้ตัวตน

ความโหดร้ายหรือความเมตตา

ความโหดร้ายในโหดไรใครโหดร้าย
ความโหไรในอโหโหดร้ายขันธ์
ความโหดเหี้ยมมีจริงไรใยสำคัญ
ความโหดนั้นความมโหหรือโหดเอย

รู้สึกตะลึง

ภัย อภัย

ภัยภยันตระนะทะไฟมี
ภัยดินดีภัยดรดีน้อยหรือมาก
ภัยลมพัดอัตตาลมทีเกิดจาก
ภัยน้ำพรากกรากกระแสร่วมทำลาย

อภัยนะไม่เกลียดนะมีแต่รัก
อภัยพักแดนดินดีที่สุขใส
อภัยลมไม่โหมพัดอารมณ์ใจ
อภัยน้ำความสุขในทางแสนเย็น

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อุปสงค์ อุปทาน

อุปสงค์  ความต้องการ บริิการกิจชนิดใด
หากสุดใจซึ้งสิ่ง ไหนใครเขามอบ
ผู้บริโภคอุปสงค์ซึ้งจริงขอบ
ใจที่มอบขอบคุณให้ในสิ่งดี

อุปสงค์  เวลาใดมีเงินจ่าย
อำนาจซื้อสุขสบายจ่ายพร้อมที่
อุปสงค์ของสิ่งให้สุดแสนดี
บางเวลาไม่ชอบที่สินค้าใจ

อุปสงค์สิ่งมากส่งเกินระดับ
เกินมากกลับมอบให้รับหมดไม่ได้
เขาไม่นับไม่มอบตอบสนองใคร
ไม่มีให้แม้มีจ่ายซื้อแพงๆ

อุปทาน

ธรรมใจไม่ได้ ธรรมใจได้

ธรรมใจไม่ได้เลยเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้
ธรรมใจคลายของสิ่งรักชอบกรรมฉัน
ธรรมใจไม่ได้จะทำไงใจใครกัน
ธรรมไม่ได้ใจของวันอัตตาธรรม

ธรรมใจได้ในบัดดลคนมีเกิด
ธรรมใจเถิดไม่มีของตนแน่ไหน
ธรรมใจแล้วที่ธรรมได้เพื่อสิ่งใด
ธรรมใจได้มีกี่รายในร้อยพันวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศักย์กับจลน์

ศักะยะสกยะสะสมสิ่ง
ศักย์ธรรมจริงของของตนสะสมของ
ศักยภาพภพนามตามตนครอง
ศักยผ่องสักกาแผ้วธุรีดิน

จลน์จะละศักยะไร้แรงหนัก
จลน์ปล่อยศักยภาพตัวตนปล่อย
จลน์จะละน้ำหนักใดเขาชูลอย
จลน์หนักหน่อยใช้แรงส่งเท่าศักย์จริง

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มืดกับสว่าง

สว่างแจ่มสว่างแล้วสว่างหล้า
สว่างคราโลกาแสงสว่าง
สว่างใจใสจริงเห็นธรรมวาง
สว่างพร่างพราวคิดจิดแสนดี

มืดหม่นอลทะกาฬนานหรืไม่
แสงจากไหนต้องหาไว้ขยายแสง
ตะเกียงเทียนหรือหลอดไฟขับช่วยแรง
มืดเห็นแสงดาวบนฟ้าช่วยส่องทาง

แข็งกับอ่อน


ใหม่กับเก่า


ชอบกับไม่ชอบ


ยาวกับสั้น


ล้มเหลวกับไม่ล้มเหลว


ไม่มั่นคงกับมั่นคง

ไม่มั่นคงไม่แน่ใจไม่มั่นคง
ไม่ดิ่งตรงไม่คงที่ไม่นิ่งค้า
ไม่มั่นใครไม่แน่นนิ่งไม่แน่ครา
ไม่มั่นว่าคนความนี้ไม่มั่นใคร

มั่นและคงมั่นตรงจุดมั่นใจกอด
มั่นตลอดมั่นใจคำพระพุทธผา
มั่นใจแน่มั่นใจธรรมบุญกรรมพา
มั่นใจว่าทางพุทธาต้องพึ่งตน

ศรัทธา

ลบบวก


มีเปรียบ กับ เสียเปรียบ


วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรงผลักหรือแรงดึงดูด

แรงผลักให้ใจในรักและใจชอบ
แรงรอบตอบเรื่องบุญพามาธรรมเถิด
แรงนำให้สมใจใครให้รวยเลิศ
แรงจักเกิดผลักทุกข์คนบุญหรือกรรม
แรงผลักมายืนเด่นนักเป็นนั่นโน่น
แรงผลักล้นเป็นบุญพาวาสนาส่ง
แรงผลักมาผลักเร้าให้เคลื่อนใดตรง
แรงผลักส่งขับเคลื่อนจิตชิวิตคน
แรงผลักคำพูดเพื่อผลักเคลื่อนใดได้
แรงผลักใจจิตขยายเครือข่ายผอง
แรงผลักคนคิดผลักได้หรือไตรตรอง
แรงผลักผ่องแผ่วแผ้วจริงคำสิ่งใด
แรงผลักเรทติ้งจริงนะพระใครแจก
แรงผลักแหลกต้องมีแรงพลังผาย
แรงผลักล้ำเพราะต้องธรรมความอันใด
แรงผลักใสไม่เห็นตัวน่ากลัวจัง
แรงดึงดูดให้ตึงเบาลงบทบาท
แรงดึงอาจมีพลังมหาศาล
แรงดึงใดสะสมไว้สุดยาวนาน
แรงดึงทะเยอยานแกร่งแรงถ่วงดิน
แรงดึงสุดจะตรึงกำลังลาก
แรงดึงจากในสุดรักกรรมใดฉุด
แรงดึงใยในโลกหล้าแม่เหล็กพุทธ
แรงดึงดุจกำลังใดโลหะดึง
แรงดึงดั่งรั้งระใดในแรงผลัก
แรงดึงทั้งโลกา

ความลำบากและความสบาย

ความลำบากคือความยากพรากบางอย่าง
ลำบากจากพรากความสุขเขาสุขสันต์
ลำบากพรากมาฆ่าเครียดเขาทุกข์วัน
ลำบากวันหมั่นลำบากสะสมไป

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เต็มกับหมด

หมดบกพร่องต้องเติมต้องต้องเติมให้
หมดสิ่งใดจะเท่ากับหมดใจล่ะ
หมดบุญแล้วสิ่งสังขารกรำงานครา
หมดบุญนาที่ปลูกให้ไม่งอกเงย
หมดไม่เต็มเพราะอะไรต้องให้เหตุ
หมดเติมเองได้หรือเศษเหตุเศรษฐี
หมดการให้ไม่มีใฝ่ให้ใครดี
หมดจริงดีจริงหรือหนี้เขาตามทวง
หมดบุญธรรมกรรมบุญทางพร่างพร้อมส่ง
หมดกำคงตรงเฉยๆสบายหน้า
หมดบุญใจในสมัครสมัคครา
หมดกำหนามากำหนดให้เราทำ
หมดดวงบุญมีหรืไม่นิพพานพัก
หมดดวงพักดวงไฟร้อนหรือสดใส
หมดไฟแล้วเป็นไฟเย็นเกิดสิ่งใด
หมดนาไร้ในที่ปักกล้าเติบโต
หมดกรรมเเล้วหมดงานรักหมดงานเกลียด
หมดละเอียดเจียดละออจารนัยได้
หมดคิดให้หมดจิตใจหมดนำทาง
หมดแล้วว่างสะสมใดถึงดีจริง
ไม่หมดบุญทำอย่างไรก็ไม่หมด
ไม่หมดลดบุญให้ไปได้เต็มถัง
ไม่หมดเลยธรรมวิหารสุขส่วนกลาง
ไม่หมดพลังไม่หมดยังทางเจริญ

ร้อนกับหนาว


เวลาน้อยเวลามาก


คนเก่ง คนไม่เก่ง


วิชากับอวิชา


ชอบแบบหลายม้วนจบเพราะมีหลายตอน หรือตอนเดียวจบ

ดูละครย้อนดูตนสนใจใด
ละครให้สาระไรแปลกเรื่องรู้
ละครดีละครดังสร้างให้ดู
ละครดูมีหลายตอนร้อนเย็นแล
ดูละครตอนเดียวไม่น่าสน
ละครคนคนระคอนแบกโง่เขลา
ละครร้ายในความรักเห็นบรรเทา
ละครเฝ้าคอยติดตามอยู่บทบาทยล

ดูละครตอนเดียวจบ