วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ของมีเจ้าของชี้ให้เห็นชัดเนี่ยมีเจ้าของ. ของนี้วางอยู่บนโลกของมันอย่างนั้น

นี้ก็มีเจ้าของนั้นก็มีเจ้าของ
เจ้าของจ้องเจ้าของจองเนี่ยของเฝ้า
เจ้าของทุกสิ่งบนโลกของใครเมา
นี่ไงเขาเจ้าของเค้ายึดมานาน
. ของนี้วางอยู่บนโลกของมันอย่างนั้น
วางอย่างนั้นเป็นของมันกรรมธรรมหนา
วางอยู่บนโลกสวยหรือโลกคา
ตั่งไว้หนาตั่งไว้บางตั่งไว้นาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น