วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้ให้ และ ผู้ไม่ให้

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแห่งเหล่า
ผู้ให้ให้ได้ทุกสิ่งจริงไหม
ผู้ให้ให้แล้วอย่างไร
ผู้ให้ให้ได้จริงฤา

ผู้ไม่ให้ไม่ไห้และไม่ให้
ผู้ใผ่แนวทางชูชก
ผู้ไม่ให้ข่มขู่ขอสก
ผู้ไม่ให้ศัตรูถกยอมยิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น