วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนไม่ได้
เคลื่อนขนได้ในจิตใจเป็นตนนั้น
แบกไม่ได้หรือแบกไปทุกที่กัน
ทรัพย์สิ่งนั้นพระยากรคู่โลกา

สังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนที่ได้
เปลี่ยนที่ได้อยู่ตรงไหนประโยชน์กว่า
เคลื่อนไหวได้ดีประโยชน์ชีวิตา
เคลื่อนไปมาเคลื่อนมาไปโลกสวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น