วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ได้ลาภ เสื่อมลาภ

ได้ลาภสักการมอบสุขให้?
ได้ลาภอาจนำไปจากเรือพึ่ง
ได้ลาภลาสำเภาพักเรือพึง
ได้ลาภหนึ่งเสียลาภหนึ่งจริงใด

เสื่อมลาภหมดที่พึ่งอาศัย
เสื่อมไปอาจได้หากให้
เสื่อมลาภได้ลาภกลับช้าหรือไว
เสื่อมไปลาภกลับมากกว่าเดิม?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น