วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปลอมตัว ตัวปลอม

ปลอมตัวตัวจริงที่ปลอม
ปลอมล้อมปลอมปรนแปลกนั่น
ปลอมตัวเพื่อให้เหมือนใครพวกเดียวกัน
ปลอมนั่นปลอมนี่ปลอมตน

ตัวปลอมตนตัวไม่แท้จริง
ตัวปลอมตั่งสิ่งกิจสิ่งไหน
ตัวปลอมต้องไม่ใช่ตัวจริงใจ
ตัวปลอมทำเพื่อไรสิ่งดีฤา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น