วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำนำกำสี

บุญทำกรรมแต่งแต้มสีเติมแต่งบุญสำแดงแต่งแต้มสีบนผืนผ้า
สีช้ำซ้ำสีกำสดกำสรวลนา
บุญปุญญาคณาคนางค์พร่างแพรเพลง
บุญสำแดงกรรมสำแดงแหล่งสีหนัก
บุญเหลือนักเหลืองันงงเหลือรับได้
บุญเขียวเขียวบินมาเห็นอุดมใด
บุญสดใสชมภูเขาเขาขุมทอง
บุญแสดส่งสีส้มสิ่งสิ่งบุญบ่ม
บุญฟ้าพรหมสุขแดนโยชน์เหนือเหนือกว่า
บุญม่วงครามยามเข้มขันทข้นม่วงครา
บุญสีหนาทาสีบุญหนุนรูปเป็น

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

เขา เรา

เขาเป็นเขาในเห็นเขาทำเพื่อเขา
เขาเห็นเขาในตัวเขาเขายึดหน่วง
เขาเห็นเขามีเขี้ยวงาเล็บงองวง
เขาเห็นเขาจิตทราบทรวงฤาสิ่งใด
เขาเห็นเขามีของเขาของเขามี
เขาเห็นเขาไร้วิถีีีีประโยชน์ไร้
เขาเห็นเขาที่แก่นกำของจิตใจ
เขาเห็นใดในไม่เท่าที่แท้ตน

ของเขา
เขาเห็นเขาทำลายเผาทำลายแก่น
เขาเห็นเขาเรื่องไรแค้นหรือไร้เขา
เขาเห็นนั้นเขาเห็นนี้เขาเพียรเทา
เขาเห็นเขาเขาหน้าที่ที่ทำทำ
เขาเห็นเขากว้างในแหล่งหรือรู้หลาก
เขาเห็นยากมีสิ่งปิดบังกายเขา
เขาเห็นเขาเห็นรับไว้เจรจาเบา
เขาเห็นเขาว่ากว้างหนาวาคืบตัว
เขาเห็นวาเขาเห็นคืบเขาเห็นคน
เขาเห็นสนเพื่อนร่วมตายเกิดเจ็บเเก่
 เขาเห็นเขาในมีเขาเขาใหญ่แก
เขาเห็นแท้สิ่งที่หลอกสมมุติตัว
เขาเห็นเขาเขาเห็นใครเขาไม่รู้
เขาเห็นอยู่เขาไม่เห็นการณ์แน่หนา
เขาเห็นเขาเขาไม่เห็นเขาต่างนา
เขาตั่งตามาตั่งใจในเขาคือ


ภูเขา
เขาเป็นเขาเป็นเขาเขาเขาอย่างนั้น
เขาภูกั้นนั้นก็เขาเขาขอบขันท์
เขาเป็นเขาว่าภูเขาเย็นร้อนกัน
เขาคือเขามีเขานั้นวันเขาเป็น


เขาโค
เขาของโคขนของโคต่างเขาแกร่ง
เขาโคแต่งเขาประโยชน์เขาคงสาย
เขาเขาเขาเอขาอาขอเขาใคร
เขาเขาหงายเขาเขาคว่ำค้ำเขางอ

ไม่มีเรา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมดเวลาของการขอให้. หมดเวลาของการขอรับ

หมดเวลาของการขอยืนหยัดให้
หมดเวลาหมดเพราะสิ่งใดในหมด
หมดทั้งเวลาสิ่งใดบอกอนาคต
หมดของที่จะให้หมดสิ่งใด

หมดเวลาของการขอรับ
หมดเวลาจับรับของผู้ให้
หมดเวลารับเพราะสิ่งใด
หมดเวลาขอรับการให้กำแบ

ให้ กับ รับ

ยืนหยัดการเป็นผู้ให้ให้ใด
ยืนหยัดให้้สิ่งใดได้ตอบ
ยืนหยัดให้คุณูปาการณ์ชอบ
ยืนกรอบหยัดให้ในยืน

ยืนหยัดการเป็นผู้ขอรับ
ยืนหยัดรับใดพระคุณนี่
ยืนหยัดรับคุณูปาการณี
ยืนหยัดขอรับหนี้พระคุณใคร