วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมดเวลาของการขอให้. หมดเวลาของการขอรับ

หมดเวลาของการขอยืนหยัดให้
หมดเวลาหมดเพราะสิ่งใดในหมด
หมดทั้งเวลาสิ่งใดบอกอนาคต
หมดของที่จะให้หมดสิ่งใด

หมดเวลาของการขอรับ
หมดเวลาจับรับของผู้ให้
หมดเวลารับเพราะสิ่งใด
หมดเวลาขอรับการให้กำแบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น