วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรคร้าย. โรคดี

โรคร้ายกาจอาจเกิดได้เพราะร้ายกด
โรคร้ายปลดเมื่อหลุดกดให้อากาศ
โรคร้ายกิจฤทธิแรงแฝงพยาธิ
โรคร้ายอาตอัตตาตึงดึงคุกคาม
โรคร้ายก่อกุศลพออาจไม่เกิด
โรคร้ายเสริดเกิดสิ่งใดร้ายกายหา
โรคร้ายนิ่งไม่ขยับเพราะไรนา
โรคร้ายกว่าในความร้ายโลกร้ายจริง
โรคร้ายปักฝังนานนักไม่เกิดกัด
โรคร้ายจัดหนักความร้ายที่สังขา
โรคร้ายจากกากความร้ายเกิดใหม่ลา
โรคร้ายว่าในวาจาว่าถูกคน
โรคร้ายณแบ่งชนชะวัณโรค
โรคร้ายโบกว่าบอกมาลาเรียฐา
โรคร้ายไรร้ายกับใจใจร้ายครา
โรคร้ายตาโรคร้ายเตือนโรคร้ายตัง
โรคร้ายผิดขายชีวิตขายแพงนะ
โรคร้ายกระเงาบังใครกากกิจหา
โรคร้ายงองอกงงไงอังคารคา
โรคร้ายหาอำอาณาป่าพฤกพงษ์
โรคร้ายใหญ่เพื่อดับใครเพื่อใครดับ
โรคร้ายจับจุดจิตจ้องจ่อจิตร้าย
โรคมาเล็งหากตามทันมะเร็งใจ
โรคร้ายใหญ่ไข้หวัดใดในกวัดกำ
โรคร้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น