วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศักย์กับจลน์

ศักะยะสกยะสะสมสิ่ง
ศักย์ธรรมจริงของของตนสะสมของ
ศักยภาพภพนามตามตนครอง
ศักยผ่องสักกาแผ้วธุรีดิน

จลน์จะละศักยะไร้แรงหนัก
จลน์ปล่อยศักยภาพตัวตนปล่อย
จลน์จะละน้ำหนักใดเขาชูลอย
จลน์หนักหน่อยใช้แรงส่งเท่าศักย์จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น