วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อำนาจครอบงำและอำนาจที่ไม่ครอบงำ

ครอบงำให้สุดรักเธอแสนเลอเลิศ
ครอบงำเกิดเป็นความหลงของตนตั่ง
ครอบงำโกรธโกรธาโทษกำอัตตัง
ครอบงำพลังโลภหลากหลายได้อะไร

ไม่ครอบงำเห็นเช่นชาติว่ารักอยู่
ไม่ครอบรู้เห็นตนหลงความโมหัน
ไม่ครอบโกรธโกรธก็หายคลายเร็ววัน
ไม่ครอบพลันทันถ้าโลภผิดศีลลา






ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น