วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำหนดได้ กำหนดไม่ได้

คิดได้เขียนได้กำหนดไม่ได้
คิดได้เขียนใดกำหนดถูก
คิดไม่ได้เขียนได้กำหนดทุกข์
คิดได้ถูกเขียนไม่ได้กำหนดลา

คิดได้ไม่เขียนไม่ได้ไม่กำหนด
คิดใดกดเขียนใดเกลียดกำหนดค่า
คิดกลุ่มไหนเขียนกลุ่มใครกำหนดมา
คิดดีจ้าเขียนดียากำหนดใย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น