วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รู้และไม่รู้

รู้หรือไม่ในที่รู้รู้อะไร
รู้ไม่ได้รู้ไม่ดีไม่มีรู้
รู้เรื่องใดรู้เรื่องใจจริงจดดู
รู้ไม่รู้คิดว่ารู้ทุกเรื่องลา
รู้สิ่งใดมีคุณค่าประโยชน์บอก
รู้กลับกลอกลอกกลอกกลับขยับหา
รู้คนใจรู้คนจริงรู้ธรรมมา
รู้ในฆ่าคนถนัดอัตตาเตือน


ไม่รู้เมื่อสิ่งไม่เกื้อไม่รู้ได้้้้
ไม่รู้ไหนคราวอยากรู้ผู่ไม่เปล่า
ไม่รู้จริงหรือไม่รู้เพื่อแบ่งเบา
ไม่รู้เขาไม่รู้เราเขาให้ตาย
ไม่รู้บ้างดีกว่ารู้จริงจริงไหม
ไม่รู้ใจในคนคิดดีหรือหว่า
ไม่รู้ใจเหตุหนใดร้ายจริงลา
ไม่รู้หาใบไม้ไหนมีสุขจัง
ไม่รู้เลยถนัดโโลกโลกาหลัก
ไม่รู้จักรไม่รู้แจ่มไม่รู้จิต
ไม่รู้เจรจาบอกฉลาดคิด
ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบตอบอะไร

ฮูฮู่ฮู้ฮู๊ฮู๋

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น