วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาแล้วไม่ไป ไปแล้วไม่มา

มาแล้วไม่ไม่ไปไหนอยู่ที่นั่น
ไม่ไปผันไม่ไปนั่นไม่ไปนี่
ไม่ไปเลยไม่ไปที่มืดหม่นมี
ไม่ไปที่มองไม่เห็นเร้นสิ่งใด


ไปแล้วไม่มาที่เเห่งคงสวยสุข
ไปแล้วทุกข์มาไม่ได้หลุมเพลิงไสว
ไปแล้วไม่มาพบได้เพราะสิ่งไร
ไปแล้วไม่กลับมาได้ที่ไหนนา


สันติสุขอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น