วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผุพัง. ไม่ผุพัง

สังขารย่อมผุพังมีกรรมใด
สังขารไม่มีผุพังมีด้วยหรือ
สังขารแน่มีผุพังแกร่งใดลือ
สังขารถือย่อมผุพังฝังร่างรวม

สังขารไม่ผุพังในโลกล่า
สังขารลาไม่ผุในแก่นแท้ศล
สังขารผุหาผุไม่กระดูกปน
สังขารตนสนในตัวความชั่วใคร
สังขารไม่มีผุพังยั้งยืนจุด
สังขารสุดสะอาดยังผุพังร้า
สังขารใจมีหรือไม่ดูง่ายตา
สังขารมาสังขารกลับได้รู้ใจ

สังขาร
ทำแทนสังขาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น