วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ความดีความชั่ว

ความดีมีในตัวหรือเขามอบ
ความดีของเราตอบตัวเราได้
ความดีนั้นไม่มีใครเอาไป
ความดีสรรค์เสริญให้เธอคนดี

ความชั่วชักให้ชัวว์ใครมอบแน่
ความชั่วสุดทางแก้มีหรือไม่
ความชั่วที่นำใส่ชั่วให้ใคร
ความชั่วอยู่ที่ใดใจชอบธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น