วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ฟ้าและดิน


ฟ้าสุดสูงเหนือกว่าสูงเหนือกว่าฟ้า
ฟ้าเหนือค่าตีราคาเหนือกว่าสูง
ฟ้าใยใสเมฆขาวสวยด้วยใจจูง
ฟ้าอยู่สูงฟ้าอากาศประโยชน์จริงดินมีค่าที่พักกายาคราขันธ์
ดินดารน้ันประโยชน์วันเวลาธาตุ
ดินดอนเอยเอ่ยสูงสัจจ์อรรถประมาท
ดินมีศาตร์มีราคาที่พักคราว
ดินรักรากหยั่งลงลึกพฤษภะ
ดินเอยจะเปลี่ยนไปได้ดินที่ไหน
ดินประโยชน์ต่อโภชชงดินเเดนใคร
ดินเด่นไหนในดีเด่นโอกาสดี
ดินทีงามยามดินดีที่ประโยชน์
ดินมีโภชนาการดินอากาศ
ดินแน่นนักในนาเหนียวปลูกทายาท
ดินประหลาดอาจเเปลกดินถิ่นพลิกดา
ดินแห้งดุจจะแห้งดั่งไฟรนด่ำ
ดินแตกล้ำนำใดตกดินร้อนมาก
ดินต้องลมบ่มร่วนแดนแคว้นลมปาก
ดินต้องลาคราเปียกน้ำดินละลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น