วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชำรุด. ไม่ชำรุด

ชำรุดเช่นสังขารร่างพืชมากมาย
ชำรุดกายซ่อมได้บางครั้ง
ชำรุดเร่งรุดชำหน่อเนื้อผู้ไม่ชำรุดยัง
ชำรุดยั้งยื้อไว้งามในไร้ศัตรู


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น